VATICAN (ZENIT.org).- Toà Thánh than phiền rằng "một số phương tiện truyền thông hay là những nhân vật chính trị xem những người xin cư trú, tỵ nạn hay không quốc tịch như những kẻ đáng nghi ngờ và nguy hiểm".

Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc, New York, đã phát biểu trước hội nghị khoáng đại của tổ chức này vào ngày thứ Ba 4/11 tại New York, về bản báo cáo của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc dành cho người Di Dân và Tị Nạn.

"Điều làm bận lòng là thấy UNHCR báo hiệu rằng một số phương tiện truyền thông hay là những nhân vật chính trị xem những kẻ xin cư trú, tị nạn hay không quốc tịch như là những người đáng nghi ngờ và nguy hiểm. Vô phúc thay một thái độ như thế góp phần tạo nên những đối tượng của những sự hạ nhục, bắt bớ hay bạo tàn”.

Ðức Cha Migliore nhắc lại: "Tòa Thánh biết rõ những vấn đề của các người tị nạn và của những dân di tản, di cư và vô quốc tịch".

"Nhờ các cơ quan của mình, Giáo hội Công giáo đã tích trữ một kinh nghiệm lớn bằng cách làm việc bên những hạng người đó". Ngài còn nhắc lại: "Ngày nay thực tại đó ngày nay tới hàng triệu người".

"Gián tiếp qua các Hội đồng Giáo Hoàng Cor Unum và Di Dân, Caritas Quốc tế và những cơ quan khác, Tòa Thánh hợp tác với những cơ chế khác. Tòa Thánh ủng hộ những cố gắng của UNHCR để binh vực phẩm giá con người của các kẻ tị nan và bảo đảm những quyền cơ bản của họ và sự đoàn tụ gia đình".