Bài hát chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Á Châu tại thành phố Đại Điền (Daejeon) từ 13/8 đến 18/8 là bài "Koinonia”. Koinonia là một từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hiệp thông. Lời bài hát Hàn Quốc nói về mối quan hệ giữa Giáo Hội trên toàn thế giới và Thiên Chúa.

36 ca sĩ trẻ của Hàn quốc đã gặp nhau tại nhà thờ chánh toà Minh Đổng (Myeongdong) của thủ đô Hán Thành để thu hình bài hát này như một lời chào mừng của giới nghệ sĩ Hàn quốc gởi tới Đức Thánh Cha.

Tổng giáo phận Hán Thành đã cho phát hình bài hát này để nói với người dân Hàn quốc rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô là một hồng ân của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là vị Giáo Hoàng thứ Ba đến thăm Hàn quốc.

Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 4 giờ chiều ngày thứ tư, 13 tháng 8 và bay tới căn cứ không quân ở thủ đô Hán Thành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, 14 tháng 8.