Đức Giám Mục Sebastian Tudu của giáo phận Dinajpur, ở Bangladesh nói với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ là từ 50 đến 60 người đàn ông thuộc một nhóm Hồi Giáo quá khích đã tấn công vào một tu viện Công Giáo hôm 7 tháng 7 và mưu toan hãm hiếp các nữ tu.

Đức Cha Sebastian Tudu nói rằng:

"Chuyện bi đát như thế chưa từng xảy ra vì các nữ tu được đánh giá cao ở Bangladesh,"

Đức Cha cho biết các nữ tu bị đánh đập và đã có những trường hợp bị toan tính hiếp dâm nhưng cảnh sát đến kịp và đã bắt giữ 12 người Hồi giáo có liên quan đến vụ việc.

Những kẻ tấn công đã mưu toan cướp phá tu viện và cả những bằng khoán đất đai mà những người nghèo và mù chữ tại địa phương nhờ các nữ tu trông nom.