Vatican:Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu mời các Giám Mục của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Phi Luật Tân) làm chứng cho Tin Mừng bằng các hành động, tố cáo sự tham nhũng trong các lĩnh vực chính trị và hành chính và ủng hộ giới trẻ với sự quan tâm đặc biệt. Đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong một cuộc gặp gỡ sáng ngày 30/10 và trong các cuộc tiếp kiến quan trọng trong những ngày gần đây nhân chuyến viếng thăm 'ad limina apostolorum' của các Giám Mục Phi Luật Tân.

Trong bài nói chuyện với các Giám Mục của quốc gia có số giáo dân đông nhất Á Châu, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng “Những việc mà các tín hữu Kitô giáo thực hiện quan trọng hơn những gì họ nói”, tiếp đến ngài tuyên dương mẫu gương của Mẹ Têrêsa Calcutta, người mang tình yêu của Đức Kitô đến tất cả những người mà mẹ bắt gặp. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Đàn ông và phụ nữ ngày nay muốn những mẫu gương là bằng chứng xác thực của Tin Mứng”. Kế đến Đức Thánh Cha nhận xét: “Các sự kiện trong những năm qua ở Philippin đã chứng thực sự cần thiết cấp bách của việc Rao giảng Tin Mừng trong mọi lĩnh vực xã hội, đặc biệt đối với nhà cầm quyền và các chính trị gia”.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng các Kitô hữu không thể làm ngơ cội rễ xấu xa của sự tham nhũng, ngài khẳng định rằng: “không có việc hành chính công nào có thể được xem như là tài sản riêng hoặc là đặc quyền cá nhân”. Để diệt trừ sự tham nhũng, Đức Thánh Cha kêu gọi “sự quan tâm của tất cả các công dân, sự cương quyết của nhà chức trách và một lương tâm đạo đức”. Đức Thánh Cha, hồi tưởng lại sự hiện diện của ngài ở Manila vào dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 1995, thúc giục Các Giám Mục “mang đến cho giới trẻ sự bồi dưỡng thích hợp”. Ngài thừa nhận rằng “còn nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại trong việc Rao giảng Tin Mừngcho giới trẻ”, Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người chịu rủi ro, rằng “ Chỉ Đức Kitô có những Lời hằng sống”.