NAZARETH, DO THÁI - Sau những ngày chờ đợi trong lo âu bão tuyết miền Đông Hoa Kỳ, sáng Thứ Ba, ngày 17 tháng 2, 2014, Phái đoàn 35 Linh mục Việt Nam đến từ 14 Tiểu Bang Hoa Kỳ tụ họp tại Phi Trường Newark, New Jersey, lên đường hành hương Thánh Địa Do Thái. Chuyến hành hương của quý linh mục do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch, làm trưởng đoàn; Lm Gioan Vianny Nguyễn Ngọc Thụ, chủ Tịch Miền Nam hướng dẫn phái đoàn.

Đoàn hành hương của quý Linh mục đến phi trường Ben Gurion, Do Thái lúc 9:30 sáng hôm sau Thứ Tư. Tiếp tục hành trình tiến lên Miền Bắc, qua vùng Caesarea, Haifa, dừng chân trên sườn núi Carmel. Quý Cha dâng thánh Lễ đầu tiên tại Nhà Thờ Đức Mẹ Sao Biển - Stella Maris - trên Núi Carmelo. Sau đó, phái đoàn về Hotel Plaza tại phố Nazareth. Dùng com và nghỉ ngơi.

Quý Cha gặp nhau thật vui, tiếng nói tiếng cười cứ vang rộn khắp chốn. Có nhiều Cha mới gặp nhưng như quen nhau đã lâu. Thật là tốt đẹp, quý Cha đang có những ngày bình an cùng đồng hành với nhau theo con đường Chúa đã đi xưa. Xin Chúa ban bình an trên mọi nẻo đường. Đây là ngày thứ nhất của chương trình Hành Hương Thánh Địa.