Trong một động thái mới nhằm cải cách hàng giáo sĩ và loại trừ việc ham danh vọng trong Giáo Hội Công Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định bãi bỏ việc ban tước hiệu "Đức ông" cho các linh mục dưới 65 tuổi. Theo đó, từ nay trở đi, tước hiệu "Đức ông" sẽ chỉ ban cho linh mục triều theo Đệ Tam đẳng hạng (Chaplain to His Holiness), họ phải "xứng đáng" và trên 65 tuổi. (Linh mục triều là các linh mục thuộc giáo phận, không phải là tu sĩ hay thành viên của các nhà dòng).

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã báo tin này cho các vị Sứ Thần trên toàn thế giới, và yêu cầu các ngài thông tri cho tất cả các giám mục ở nước sở tại để quyết định thực hiện theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Quyết định này không quá bất ngờ cho những người đã biết về Đức Thánh Cha Phanxicô. Là một người khiêm tốn, ngài luôn không thích các chức danh trong Giáo Hội, khi còn làm giám mục và Hồng Y ở Argentina, ngài luôn yêu cầu mọi người gọi ngài là "Cha", thay vì "Đức Cha" hay "Đức Hồng Y", vì ngài tin rằng chữ "Cha" là phản ánh tốt nhất sứ vụ đã được trao phó cho một linh mục, giám mục hay Hồng Y. Thật vậy, trong cương vị là tổng giám mục của Buenos Aires (1998-2013), ngài chưa bao giờ thỉnh cầu Tòa Thánh trao tước hiệu "Đức ông" cho bất kỳ một linh mục nào trong tổng giáo phận của ngài.

Với quyết định này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp nối những cải cách trong việc ban các chức danh Giáo Hội mà Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng làm vào năm 1968, trong bối cảnh của Công Đồng Vatican II. Trước cải cách của Đức Phaolô VI thì tước hiệu "Đức ông" có đến 14 đẳng hạng, ngài giảm xuống còn 3 đẳng hạng tồn tại như hiện nay.

- Đệ Nhất đẳng (Protonotary Apostolic)
- Đệ Nhị đẳng (Prelate of Honor of His Holiness)
- Đệ Tam đẳng (Chaplain to His Holiness)

Trong đó, Đức ông Đệ Nhất đẳng (Protonotary apostolic) là tước được ban cho rất ít các linh mục phục vụ ở Giáo Triều, có từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII (1623-1644).

Tước hiệu "Đức ông" do Đức Giáo Hoàng ban, thường theo đề nghị của giám mục địa phương dành cho các linh mục phục vụ và đóng góp đặc biệt cho Giáo Hội. Khi được ban tước "Đức ông", các linh mục này có một số đặc quyền nhất định, chẳng hạn như có phẩm phục và lễ phục riêng.

Thực tế, nhiều giám mục có xu hướng thỉnh cầu tước hiệu "Đức ông" cho các linh mục cộng tác thân cận với mình, hoặc để động viên họ có thêm nhiều sáng kiến mục vụ cụ thể. Ngay trước lễ Giáng Sinh vừa rồi, một vị giám chức cao cấp của Vatican cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã khước từ lời đề nghị của một vị giám mục xin ban tước hiệu "Đức ông" cho cả thảy là 12 linh mục trong giáo phận của ngài. Một nguồn tin khác cho biết, có một số quốc gia đã tổ chức lễ trao tước hiệu "Đức ông" theo kiểu rình rang, xa rời Giáo Hội và trái với ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Quyết định mới này của Đức Thánh Cha không thay đổi về các điều kiện và đặc quyền trong việc ban tước "Đức ông" và những tước hiệu nào đã ban ra trước đây vẫn còn hiệu lực mà không bị thu hồi. (Theo Vatican Insider)