Tweet của Đức Thánh Cha Phanxicô

ROME, ngày 11 tháng 8, 2013 (Le Monde vu de Rome) - "Chúa Kitô và Giáo Hội chỉ là một”: lời đáp trả nổi tiếng của thánh Jeanne d'Arc với những thẩm phán kết án bà có thể tóm lược tốt đẹp điện văn "tweet" do Đức Thánh Cha Phanxicô đăng trên chương mục @pontifex_fr của ngài.

Thực vậy, Đức Thánh Cha đã viết: “Người ta không thể nào tách biệt Chúa Kitô ra khỏi Giáo Hội. Ân sủng của Phép Rửa ban cho chúng ta niềm vui để đi theo Chúa Kitô trong Giáo Hội và cùng với Giáo Hội."

Đây là một chủ đề Thánh I-nhã thành Loyola rất ưa thích, ngài khuyến khích và đề nghị trong các bài tập Linh Thao những “quy luật” khác nhau để “cảm nhận” cùng với Giáo Hội: “Những quy luật phải theo để không bao giờ xa lạc những tâm tình đích thực chúng ta cần phải có trong Giáo Hội đấu tranh."

Đức Thánh Cha đã lập lại nhiều lần: Và điều này chỉ vì “Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa Kitô (l'Eglise est "l'Epouse du Christ").

Ngài nói: chẳng hạn trong quy luật thứ 13: “Cần phải tin rằng giữa Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là phu quân, và Giáo Hội là hiền thê, chỉ có cùng một Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và điều khiển chúng ta vì sự rỗi của linh hồn chúng ta, và chính là bởi Thánh Thần và chính Thiên Chúa này đã ban cho chúng ta Mười Điều Răn để hướng dẫn và điều khiển Giáo Hội Mẹ của chúng ta."