Người ta kêu gọi cho Hòa Bình bền vửng và chấm dứt: sự “Ngưng Bắn tạm bợ”

ROME (Zenit.org)- Những Người Công Giáo Nam Hàn dự định diễn hành gần những vùng phi quân sự phân chia họ kHỏi Bắc Hàn cộng sản mà Giáo Hội giải thích là “ một thời gian đặc biệt cầu nguyện cho việc hòa giải và hiệp nhất dân tộc Hàn, “ Biến cố sẽ trùng vào dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngưng bắn giữa hai miền Nam Bắc vào ngày 27/7.

Theo cơ quan Tin tưc Fides, biến cố được tổ chức bởi Ủy Ban Hòa Giải của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc”. Lãnh đạo Ủy Ban, Giám Mục Phêrô Lee Ki-heon tại Uijeongbu, đã công bố biến cố sẽ tập trung vào sự cầu nguyện cho hòa bình giữa giữa các bán đảo bị chia cắt.

Mặc dầu cuộc đình chiến được ký kết, bán đảo Hàn Quốc còn trong tình trạng chiến tranh,,, vì một hòa ước hòa bình cuối cùng chưa được ký kết, “ Giám Mục Ki-heon nói với Fides. Đó là lý do còn cần phải cầu nguyện và làm việc cho hòa bình, và những biến cố được đề nghị cho các tín hữu có thể là trách nhiệm nặng nề cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.”

Ủy Ban đã tổ chức trong tháng Sáu phát động một chuổi dây Mân Côi cầu nguyện hầu xin sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh ban hòa bình trong vùng. Một hội nghị chuyên đề với tước hiệu: ”Hòa Bình trên Bán Đảo Korea: Làm sao Xây Dựng sự ấy” cũng được tổ chức như là phần những cố gắng của Hội Đồng Giám Mục. Cuộc diễn hành sẽ được tổ chức từ 26/7 tới 1/8.

Một tuyên bố từ ủy ban gởi tới Fides nói tới việc cần thiết cho một nền hòa bình vĩnh viễn chớ không phải “ một sự ngưng bắn tạm bợ có hiệu lực trong 60 năm qua.”

Điều quan trọng là khơi động lên ước muốn của các tín hữu về sự hòa giải và sự hiệp nhất của dân tộc Korean, xây dựng hòa bình đích thực trên bán đảo Korean, chuẩn bị phúc âm hóa Bắc Korea, bằng cách giúp các tín hữu trở nên những tông đồ của hòa bình”.