Biểu tình phò sự sống tại Ái Nhĩ Lan

Trong khi các nhà lập pháp Ái Nhĩ Lan xem xét một dự luật hợp pháp hóa phá thai, Phong Trào Phò Sinh tại Ái Nhĩ Lan đã tổ chức cuộc tuần hành phò sự sống lớn nhất trong lịch sử nước này.

Hơn 40,000 người đã tham dự đêm canh thức toàn quốc cho sự sống ở Dublin vào tối thứ Bẩy 8 tháng 6. Đức Tổng Giám Mục Michael Neary của Tuam, Đức Giám Mục Leo O'Reilly của Kilmore, và Đức Giám Mục Philip Boyce của Raphoe cùng tham dự chung với anh chị em.

"Số người hiện diện hôm nay cho thấy, dư luận quảng đại quần chúng Ái Nhĩ Lan đang ngày càng lo lắng về luật phá thai của chính phủ", cô Simons Caroline phát ngôn viên của Phong Trào Phò Sinh tại Ái Nhĩ Lan nhận định.

"Có những người hiện diện ở đây chưa bao giờ tham dự một sự kiện phò sự sống trước đây. Thông điệp chúng tôi muốn nói là luật này chẳng giúp gì cho phụ nữ và trẻ em, bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại bởi thủ tướng Taoiseach và chính phủ của ông ta. "