Một phát ngôn viên của Hội đồng Thánh chiến Hợp nhất, một tổ chức Hồi giáo vũ trang, cho hay các nhà truyền giáo Kitô phải rời khỏi khu vực Kashmir, miền bắc Ấn Độ hoặc là "phải gánh chịu hậu quả." Hiện nay, 97% dân số Kashmir là người Hồi giáo.

Syed Hussain Sadaqat cáo buộc rằng: "Các nhà truyền giáo Kitô đang lợi dụng người nghèo và cùng quẫn bằng cách cung cấp cho họ các khoản trợ cấp tài chính để họ cải đạo".

Ông tuyên bố thêm: "Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình và hòa hợp nhằm mang đến sự bảo vệ người thiểu số. Tuy nhiên, các hoạt động chống Hồi giáo của một vài người là không thể dung thứ được."