Con đường dẫn tới việc phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Oscar Romero đã được khai thông. Cáo thỉnh viên của án phong chân phước cho Đức Tổng Giám Mục người El Salvador vừa cho biết như trên.

Đức Tổng Giám Mục Romero đã bị bắn chết trong khi đang cử hành Thánh Lễ tại San Salvador vào năm 1980. Lực lượng cánh hữu dưới quyền của Roberto D'Aubisson, một chính trị gia hàng đầu của El Salvador, bị nghi là đã giết hại ngài.

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, cáo thỉnh viên của vụ án nói với tờ National Catholic Reporter rằng Tòa thánh Vatican đã nghiên cứu hồ sơ về Đức Tổng Giám mục Romero kể từ năm 1996. Cả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đều nhiều lần nhắc đến Đức Tổng Giám Mục Romero như một vị tử đạo vì đức tin. Tuy nhiên, một số người hoài nghi đã đặt câu hỏi liệu vị giám chức El Salvador đã bị giết chết do thù hận vì đức tin, hay do các lý do chính trị.

Gần đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai thông tiến trình này.