Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
28/09/2017 Đức ông Trịnh Minh Trí
21/08/2017 Liên đòan Công giáo Việt Nam
21/08/2017 Liên đòan Công giáo Việt Nam
03/07/2017 Đức ông Trịnh Minh Trí
03/07/2017 Đức ông Trịnh Minh Trí
02/05/2017 Đức ông Trịnh Minh Trí
30/04/2017 Đức ông Trịnh Minh Trí
16/04/2017 Đức ông Trịnh Minh Trí
09/04/2017 Đức ông Trịnh Minh Trí
29/03/2017 Liên đoàn CGVN tại Hoa Kỳ
04/02/2017 Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
29/10/2016 Đức ông Trịnh Minh Trí
23/10/2016 Lm Martino Nguyễn Bá Thông
30/07/2016 VietTV
30/06/2016 TV PTS Đài Loan
01/05/2016 Lm Peter Võ Sơn
18/12/2015 Đức ông Trịnh Minh Trí
07/12/2015 Đức ông Trịnh Minh Trí
07/12/2015 Đức ông Trịnh Minh Trí
02/11/2015 Đức ông Francis Phạm văn Phương
16/09/2015 Đức Ông Francis Phạm Văn Phương
16/08/2015 Giuse Trịnh Minh Trí
12/08/2015 Lm Peter Võ Sơn
27/06/2015 Ban Tổ Chức
10/05/2015 Lm Peter Võ Sơn
09/05/2015 Ban Tổ chức
03/05/2015 LM Nguyễn Đức Vượng
25/04/2015 Đức ông Trịnh Minh Trí
03/04/2015 Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí
27/06/2014 Đức ông Trịnh Minh Trí
24/05/2014 Đức ông Trịnh Minh Trí
21/04/2014 Đức ông Trịnh Minh Trí
16/04/2014 Lm Jude Siciliano OP
14/04/2014 Lm Fx. Nguyễn Thanh Bình, SVD
06/04/2014 Lm Peter Võ Sơn
15/03/2014 Liên Đoàn Miền Tây Bắc HK
06/03/2014 Liên Đoàn CGVNHK
07/02/2014 Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí
25/01/2014 Đức ông Trịnh Minh Trí
18/01/2014 Liên Đoàn CGVNHK
02/01/2014 Lm Peter Võ Sơn
21/12/2013 Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
15/12/2013 Lm John Vianny Nguyễn Ngọc Thụ
14/11/2013 Lm Peter Võ Sơn
11/10/2013 Đức ông Trịnh Minh Trí
10/10/2013 Lm Võ Sơn
02/10/2013 Lm Võ Sơn
29/09/2013 Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
21/09/2013 Liên Đoàn CGVNHK
05/09/2013 Lm Lê Sơn
05/09/2013 Lm Lê Sơn
20/08/2013 LĐCGVNHK
19/08/2013 LĐCGVNHK
18/08/2013 + Giám mục Mai Thanh Lương
03/08/2013 Lm Peter Võ Sơn
01/08/2013 LĐCGVNHK
31/07/2013 Đức ông Trịnh Minh Trí
29/07/2013 LĐCGVNHK
23/07/2013 LM Peter Võ Sơn
19/07/2013 Liên Đoàn CGVN/HK
15/07/2013 Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
21/06/2013 Lm Phêrô Võ Sơn
19/06/2013 Đ.Ô. Giuse Trịnh Minh Trí
19/06/2013 Đ.Ô. Giuse Trịnh Minh Trí
26/05/2013 Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
20/06/2012 Liên Đoàn CGVN/HK
16/05/2012 Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
29/04/2012 Đ.Ô. Giuse Trịnh Minh Trí
10/04/2012 Đức ông Trịnh Minh Trí
10/04/2012 Đức ông Trịnh Minh Trí
11/01/2012 Đ.Ô. Trịnh Minh Trí
21/12/2011 Đức ông Trịnh Minh Trí
20/09/2011 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
03/09/2011 VP Liên Đoàn
29/08/2011 LM Giuse Trịnh Minh Trí
18/08/2011 Văn Phòng Chủ Tịch Liên Đoàn
16/08/2011 Pt Giuse Nguyễn Hòa Phú
23/07/2011 Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm
07/06/2011 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
07/06/2011 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
01/06/2011 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
23/05/2011 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
24/04/2011 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
09/04/2011 Liên Đoàn CGVN
31/03/2011 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
22/03/2011 Liên Đoàn CGVNHK
16/03/2011 LIên Đoàn CGVN
15/03/2011 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
14/02/2011 Giuse Đặng Văn Kiếm
23/12/2010 Liên Đoàn CGVN
01/11/2010 Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm
01/11/2010 Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm
08/10/2010 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
06/10/2010 Lm. Nguyễn Thanh Liêm
06/10/2010 Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm
22/09/2010 Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm
19/09/2010 Lm Nguyễn Trường Cửu
31/08/2010 Liên Đoàn CGVN/HK
18/08/2010 VP CĐGSTS
24/07/2010 LM. Nguyễn Thanh Liêm
24/06/2010 LM. Nguyễn Thanh Liêm
29/05/2010 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
24/05/2010 Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ,hành hương
21/05/2010 Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
06/02/2010 Bùi Hữu Thư
14/01/2010 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
09/01/2010 LM Nguyễn Thanh Liêm
07/01/2010 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
01/01/2010 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
01/01/2010 Phó tế Giuse Nguyễn Hòa Phú
17/11/2009 LM Nguyễn Thanh Liêm
07/11/2009 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
07/11/2009 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
29/10/2009 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
22/10/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
02/10/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
25/09/2009 LM. Nguyễn Thanh Liêm
25/09/2009 LM. Nguyễn Thanh Liêm
22/09/2009 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
19/09/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
12/09/2009 LM. Nguyễn Thanh Liêm
03/09/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
20/08/2009 Lm. Phaolô Phan Quang Cường
11/08/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
02/08/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
01/08/2009 LM. Giuse Minh Tân
28/07/2009 + GM Dominic Mai Thanh Lương
28/07/2009 LM Phan Quang Cường
28/07/2009 LM Trần Tân
28/07/2009 Liên Đoàn CGVN
28/07/2009 Liên Đoàn CGVN
25/07/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
25/07/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
16/07/2009 Liên Đoàn CGVN/HK
16/07/2009 LM Phạm Quang Cường
14/07/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
14/07/2009 Liên Đoàn CGVNHK
12/07/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
04/07/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
02/07/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
30/06/2009 VYC III 2009
29/06/2009 Giuse Đặng Văn Kiếm
21/06/2009 Ban Tổ Chức Hành Hương
11/06/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
05/06/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
04/06/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
20/05/2009 Liên Đoàn CGVNHK
19/05/2009 Jos. Vĩnh SA
18/05/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
11/04/2009 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm,
01/04/2009 Liên Đoàn CGVN/HK
31/03/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
23/02/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
22/02/2009 Uỷ ban Giáo Lý VN/HK
25/01/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
25/01/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
10/01/2009 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
26/12/2008 + TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
26/12/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
24/12/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
18/12/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
02/12/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
02/12/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
02/12/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
10/11/2008 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
31/10/2008 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S
09/10/2008 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
08/10/2008 LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
07/10/2008 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
03/10/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
18/09/2008 Lm. Nguyễn Thanh Châu
11/09/2008 LM Trần Cao Tường
10/08/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
10/08/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
08/08/2008 VP Liên Đoàn CGVNHK
08/08/2008 Văn phòng Liên Đoàn CGVNHK
05/08/2008 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
01/08/2008 LM Joseph Nguyễn Thanh Liêm
20/07/2008 Liên Đoàn CGVNHK
08/07/2008 VP Liên Đoàn CGVN/HK
29/06/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
23/06/2008 Phó tế Giuse Nguyễn Hòa Phú
05/06/2008 Liên Đoàn CGVNHK
26/04/2008 Đặng Văn Kiếm
21/04/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
14/04/2008 Bùi Hữu Thư
07/04/2008 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
05/04/2008 LM Nguyễn Khắc Hy, S.S.
05/04/2008 LM Phêrô Ngô Công Thắng
04/04/2008 Lm. Trần Cao Tường
18/03/2008 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
12/03/2008 Phó tế Giuse Nguyễn Hòa Phú
10/03/2008 Lm. Anphong Trần Đức Phương
09/03/2008 LM Nguyễn Thanh Liêm
03/03/2008 Liên Đoàn CGVN HK
28/02/2008 Liên Đoàn CGVN HK
26/02/2008 Thanh Công
25/02/2008 ĐXT
05/02/2008 LM Nguyễn Thanh Liêm
30/01/2008 LM Victor Cao Đức Trọng, CSJB
29/01/2008 LM Trần Công Nghị
27/01/2008 Liên Đoàn CGVN HK
24/01/2008 Liên Đoàn CGVN HK
22/12/2007 Thủ Qũi Liên Đoàn CGVNHK
22/12/2007 Liên Đoàn CGVNHK
21/12/2007 LM Nguyễn Thanh Liêm
21/12/2007 LM Nguyễn Thanh Liêm
18/12/2007 Bùi Công
14/12/2007 Liên Đoàn CGVN
13/12/2007 LM Nguyễn Minh Gần, CSsR
10/12/2007 LM Nguyễn Minh Gần, CSsR
09/12/2007 LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm
06/12/2007 LM Nguyễn Minh Gần, CSsR
04/12/2007 LM Nguyễn Thanh Liêm
04/12/2007 + GM Daminh Nguyễn Chu Trinh
10/06/2007 LM. Nguyễn Hữu Thy
15/01/2005 Jos. Vĩnh
15/01/2005 Jos. Vĩnh
15/01/2005 Jos. Vĩnh
08/10/2004 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
22/08/2004 Jo Vĩnh
13/08/2004 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
14/07/2004 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
05/07/2004 Băng Cơ
05/07/2004 Băng Cơ
05/07/2004 Băng Cơ
05/07/2004 Băng Cơ
05/07/2004 Băng Cơ
05/07/2004 Trần Bảo Kỳ
05/07/2004 Trần Bảo Kỳ
14/06/2004 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
14/06/2004 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
09/05/2004 Song Nguyễn
09/05/2004 Song Nguyễn
09/05/2004 Song Nguyễn
21/04/2004 Đỗ-Hữu
20/04/2004 Đỗ-Hữu
20/04/2004 Đỗ Hữu
20/04/2004 Đỗ-Hữu
20/04/2004 Đỗ-Hữu
19/04/2004 Lm Trần Công Nghị
19/04/2004 Đỗ Hữu
19/04/2004 Đỗ Hữu
18/04/2004 Thiên-Ân
18/04/2004 Đỗ Hữu
18/04/2004 Đỗ Hữu
17/04/2004 Thiên-Ân
17/04/2004 Hoàng Nguyên
17/04/2004 Đỗ Hữu
16/04/2004 Đỗ Hữu
16/04/2004 Đỗ Hữu
16/04/2004 Đỗ Hữu
16/04/2004 Joseph Song Nguyễn
15/04/2004 Hoàng Mai
15/04/2004 Hoàng Mai
15/04/2004 Đỗ-Hữu
15/04/2004 Đỗ-Hữu
15/04/2004 Đỗ-Hữu
15/04/2004 Đỗ-Hữu
14/04/2004 An Khuê
14/04/2004 Hoàng Mai
14/04/2004 Đỗ-Hữu
14/04/2004 Đỗ-Hữu
14/04/2004 Đỗ-Hữu
14/04/2004 Đỗ-Hữu
14/04/2004 Đỗ-Hữu
13/04/2004 Đỗ-Hữu
13/04/2004 Đỗ-Hữu
13/04/2004 Đỗ-Hữu
13/04/2004 Đỗ-Hữu
13/04/2004 Đỗ-Hữu
12/04/2004 Hoàng Mai
12/04/2004 Hoàng Mai
12/04/2004 Hoàng Mai
12/04/2004 Đỗ-Hữu
12/04/2004 Đỗ-Hữu
12/04/2004 Đỗ-Hữu
12/04/2004 Đỗ-Hữu
11/04/2004 An Khuê
11/04/2004 An Khuê
11/04/2004 An Khuê
11/04/2004 An Khuê
11/04/2004 Đỗ-Hữu
11/04/2004 Đỗ-Hữu