Phụng Vụ - Mục Vụ
11/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi : Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
11/06/2019
11/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/06/2019
10/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2019
Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/06/2019
Nhờ Thần Khí Để Tin Mừng Vang Xa  Lm Giuse Trương Đình Hiền
08/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/06/2019
08/06/2019
Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
08/06/2019
08/06/2019
07/06/2019
Chúa Thánh Thần ngọn lửa tình yêu  Lm Nguyễn Xuân Trường
07/06/2019
Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/06/2019
Chúa Thánh Thần, Đấng Sáng Tạo  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/06/2019
Bình an trong tâm hồn  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
07/06/2019
Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2019
Hoa trái Thánh Thần  Lm. Nguyễn Văn Nghĩa
05/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/06/2019
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/06/2019
05/06/2019
Lễ Chúa Thánh Thần : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
05/06/2019
Kỉ nguyên của Thánh Thần  Lm Vũđình Tường
05/06/2019
04/06/2019
Sứ Mạng Chứng Nhân  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/06/2019
04/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/06/2019
04/06/2019
Chúa Thánh Thần Hiện xuống  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
03/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
Chúa về Trời - Con đi  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
02/06/2019
31/05/2019
“Nhân danh Người mà rao giảng ”  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
31/05/2019
Suy niệm Chúa nhật VII Phục Sinh Năm – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
31/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/05/2019
30/05/2019
Trái tim Tình yêu  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
30/05/2019
Mẹ đến đi, xin một lần thăm viếng !  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
30/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/05/2019
Niềm vui từ Chúa Kitô vinh hiển  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/05/2019
Bài Giảng: Lễ Chúa Giêsu Lên trời Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/05/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: GH Liên đới  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/05/2019
29/05/2019
Chúa Nhật Chúa lên trời - C -  Lm. Jude Siciliano, OP
29/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/05/2019
Từ “Like” Chuyển Thành “Amen”  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29/05/2019
29/05/2019
Kì Công Hiển Hách  Lm Vũđình Tường
28/05/2019
Quê Hương Chúng Ta Là Quê Trời  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/05/2019
28/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/05/2019
Làm chứng cho Chúa  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
27/05/2019
27/05/2019
Lễ Chúa Lên Trời : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
27/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/05/2019
Rượu mới - Bình mới  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/05/2019
Điểm cốt lõi của Đạo Tin Mừng  LM Trương Đình Hiền
26/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/05/2019
24/05/2019
Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục sinh Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
Muốn được bình an, hãy giữ Lời Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
24/05/2019
Yêu Mến Và Giữ Luật Chỉ Là Một  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
24/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2019
Thánh Thần Và Chúng Tôi  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
23/05/2019
Chúa Nhật VI Phục Sinh - C-  Lm. Jude Siciliano, OP
23/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2019
Trấn An  Lm Vũđình Tường
23/05/2019
Bình an là kết quả của Tình yêu  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
23/05/2019
Chúa luôn có mặt  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
Thầy ban bình an cho anh em  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
22/05/2019
Tuân giữ Lời Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/05/2019
Yêu Thương, Có Gì Mới ?  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
18/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/05/2019
Như Thầy Đã Yêu Thương  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17/05/2019
17/05/2019
Yêu như Chúa yêu  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
16/05/2019
Giới răn mới  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
16/05/2019
Chúa Nhật V Phục Sinh -C-  Lm Jude Siciliano, OP
15/05/2019
Đau lòng  Lm Vũđình Tường
15/05/2019
15/05/2019
CN 5 Phục Sinh: Ca nhập lễ  Lm. Nguyễn Như Yêng
15/05/2019
CN 5 Phục Sinh: Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Như Yêng
15/05/2019
Điều răn mới  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
15/05/2019
Dấu hiệu nhận biết  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
15/05/2019
Bài giảng: Tuần 5 Phục sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
15/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/05/2019
13/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2019
12/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Chúa Nhật Mang “Giai Điệu Ngọt Ngào”  Lm Giuse Trương Đình Hiền
11/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Linh Mục - Mục Tử  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
11/05/2019
10/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2019
Chúa Chăn Chiên Lành  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/05/2019
Chúa là Mục Tử nhân lành  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
09/05/2019
Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
09/05/2019
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
08/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
08/05/2019
Chúa Nhật IV Phục Sinh - C  Lm Jude Siciliano, OP
08/05/2019
08/05/2019
CN4 Phục Sinh: Ca Nhập Lễ  Trần Anh Linh / Trần Văn Huyến
08/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
07/05/2019
Chọn mà nghe  Lm Vũđình Tường
07/05/2019
Mục tử tốt lành với 3 chữ D  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
07/05/2019
06/05/2019
05/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
04/05/2019
Lao động  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
04/05/2019
Chúa nhật 3 PS: Đúng tần số  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
04/05/2019
Chăm lo chứng tỏ tình yêu  Lm. Nguyễn Xuân Trường
04/05/2019
03/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
03/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
03/05/2019
03/05/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Học Thuyết Xã Hội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/05/2019
Bài Giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
Bài học từ mẻ cá kỳ diệu  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
03/05/2019
Sứ Điệp Tin Mừng Phục Sinh  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
03/05/2019
02/05/2019
02/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
02/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/05/2019
01/05/2019
Chúa Nhật III Phục Sinh -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
01/05/2019
Gắn bó cá vị với Chúa Kitô  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
01/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/05/2019
CN 3 Phục Sinh Ca Nhập Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
01/05/2019
CN 3 Phục Sinh Ca Hiệp Lễ  LM. Nguyễn Hữu Triết
30/04/2019
Tình Thương Chúa  Lm Vũđình Tường
30/04/2019
30/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
30/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
30/04/2019
Chúa Phục Sinh đang đứng đó  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
29/04/2019
Yêu mến Chúa  Lm. Jos Nguyễn Hữu An
29/04/2019
Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Thợ  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
29/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
27/04/2019
Tháng Hoa Đức Bà  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
27/04/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/04/2019
26/04/2019
Chúa ban bình an  Lm Nguyễn Xuân Trường
26/04/2019
26/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/04/2019
Âm Nhạc Lúc Chuẩn Bị Lễ Vật  Lm Giuse Nguyễn Xuân Thảo, OFM
25/04/2019
Thay đổi cuộc sống  Lm Vũđình Tường
25/04/2019
Chúa Nhật II Phục Sinh - C  Lm. Jude Siciliano, OP
25/04/2019
25/04/2019
CN 2 Phục Sinh ca hiệp lễ  Trần Anh Linh /Trần Văn Huyến
25/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2019
25/04/2019
24/04/2019
Bí Tích của Lòng thương xót  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
Bài Giảng Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
24/04/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Sứ mệnh của Giáo Hội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
24/04/2019
24/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/04/2019
23/04/2019
Thánh Tôma và Lòng Thương Xót Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23/04/2019
Suy Niệm Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/04/2019
22/04/2019
Yêu thường mà vắng bóng thì ......  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
22/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/04/2019
Mầu Nhiệm Sự Chết và Sống Lại  Lm. F.x Nguyễn Thanh Bình, SVD
22/04/2019
20/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/04/2019
20/04/2019
19/04/2019
21/04/2019
19/04/2019
Sống Tin Mừng Phục Sinh  Lm Nguyễn Xuân Trường
19/04/2019
Suy Niệm Chúa Phục Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/04/2019
Suy niệm đêm Vọng Phục Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/04/2019
Thứ Bảy lễ Vọng Phục Sinh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
19/04/2019
Phục Sinh ban Hy Vọng  Lm Vũđình Tường
18/04/2019
Thứ Sáu Tuần Thánh : Suy Tôn Thánh Giá  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
18/04/2019
Chúa Nhật Phục Sinh -C  Lm. Jude Siciliano, OP
18/04/2019
Vọng Phục Sinh  Lm. Jude Siciliano, OP
20/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
Thứ Sáu Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
17/04/2019
Phía Sau Tảng Đá Được Lăn Ra  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
17/04/2019
Thánh lễ - Giá máu Chúa Kitô  Dom. Tạ Văn Tịnh, OP.
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
Rửa Tay – Rửa Chân  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
17/04/2019
Chết đi - Sống lại  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
17/04/2019
18/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Thánh Giá - Nỗi đau và An ủi  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
16/04/2019
Suy niệm thứ Sáu Tuần Thánh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
16/04/2019
16/04/2019
Bài giảng Chúa Nhật Phục sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
16/04/2019
Thi ca suy niệm tuần lễ Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
16/04/2019
16/04/2019
Thứ Tư Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.