Phụng Vụ - Mục Vụ
15/08/2019
Chúa Nhật XX Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
15/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/08/2019
14/08/2019
Mỗi tuần một Đề tài: Truyền giáo  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
14/08/2019
Bài giảng Chúa Nhật 20 Quanh Năm  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
14/08/2019
14/08/2019
Mẹ lên trời nhờ liên đới  Lm Nguyễn Xuân Trường
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : Sự Khác Biệt  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
14/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/08/2019
Lửa Tình Yêu  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
14/08/2019
Ngọn lửa Tình yêu  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
14/08/2019
Mẹ Toàn Thắng  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
14/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Vầng Trăng Tuyệt Vời!  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 19 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2019
Mẹ về trời  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
11/08/2019
Chúa như… Kẻ trộm!  Lm Nguyễn Xuân Trường
10/08/2019
Lòng tín thác và sự bình an  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
10/08/2019
10/08/2019
Một suy nghĩ nhỏ nhân một biến cố lớn  L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan S.J.
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
08/08/2019
Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
08/08/2019
Chúa Nhật XIX Thường Niên - C-  Lm. Jude Siciliano, OP
08/08/2019
Tỉnh thức trước những thách đố mới  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/08/2019
Trung tín và tỉnh thức  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/08/2019
07/08/2019
Sẵn sàng  Lm Vũđình Tường
06/08/2019
06/08/2019
Bài giảng: Chúa Nhật 19 Quanh Năm  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/08/2019
06/08/2019
05/08/2019
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/08/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 18 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2019
Lẽ nào lại '' Sụ Mặt Quay Lưng''  LM. Trương Đình Hiền
03/08/2019
Ba thái độ đối với tiền của  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
03/08/2019
Hãy có Chúa nơi lòng mình  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
03/08/2019
02/08/2019
Tham thì thâm  Lm Nguyễn Xuân Trường
02/08/2019
02/08/2019
Bài giảng: Chúa nhật 17 Quanh Năm  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/08/2019
Phù vân và giá trị đích thực  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
01/08/2019
Chúa Nhật XVIII Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
01/08/2019
01/08/2019
31/07/2019
Hạnh phúc thật  Lm Vũđình Tường
31/07/2019
Làm giàu trước mặt Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
31/07/2019
30/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2019
Ông phú hộ và Lazarô  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
28/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Thân Cha, phận con  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
27/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 17 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Bài Giảng Chúa Nhật 17 QN  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
27/07/2019
Kiên trì trong Cầu Nguyện – Chúa Nhật 17 QN  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
27/07/2019
26/07/2019
Cầu nguyện là cầu nối tình nghĩa  Lm Nguyễn Xuân Trường
26/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2019
Lời kinh đẹp nhất  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2019
25/07/2019
Chúa Nhật XVII Thường Niên - C-  Lm. Jude Siciliano, OP
24/07/2019
Phút giây yên tĩnh  Lm Vũđình Tường
24/07/2019
24/07/2019
Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
23/07/2019
Lòng Thương Xót  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
23/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2019
Kinh Lạy Cha, đọc xuôi đọc ngược.  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/07/2019
22/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2019
21/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 16 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mácta mau mắn - Maria mê mẩn  Lm Nguyễn Xuân Trường
20/07/2019
19/07/2019
CN 16C : Ngồi lâu trong đầu  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
19/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2019
19/07/2019
Bài Giảng Chúa Nhật 16 QN: đón tiếp Chúa  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
19/07/2019
19/07/2019
Chọn lựa  Lm Vũđình Tường
18/07/2019
Chúa Nhật XVI Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
18/07/2019
Bài giảng Chúa Nhật 16 TN C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
18/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2019
Hai khuôn mặt của một sứ vụ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
17/07/2019
17/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2019
Chọn phần tốt nhất  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 15 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
16/07/2019
15/07/2019
14/07/2019
13/07/2019
Ngày của Chúa  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
13/07/2019
Mến Chúa - Yêu người  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
13/07/2019
Yêu thương : quy luật của muôn đời  LM. Trương Đình Hiền
13/07/2019
13/07/2019
Powerpoint - Chúa Nhật 15 QN Năm C  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
13/07/2019
13/07/2019
Bài Giảng: Chúa Nhật 15 QN - Sống Lòng Nhân Hậu  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
Mácta và Maria  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/07/2019
“Hãy đi và làm như vậy”  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
11/07/2019
Tình yêu, cốt lõi của Kitô Giáo  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
11/07/2019
Chúa Nhật 15 TNC : Hãy đi và làm như vậy.  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
11/07/2019
10/07/2019
Chúa Nhật XV Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
09/07/2019
Hàng Xóm  Lm Vũđình Tường
09/07/2019
Hãy đi và hãy làm như vậy  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
09/07/2019
08/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2019
Yêu thương mọi người  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/07/2019
06/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 14 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2019
Mang Tin Vui Với “Tấm Lòng Bà Goá”  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
06/07/2019
05/07/2019
Chúa Nhật 14 TNC: Sai hai người một  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
05/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2019
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
04/07/2019
04/07/2019
Bài giảng Chúa Nhật 14: Niềm vui được chọn  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
04/07/2019
04/07/2019
Lúa chín đầy đồng  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
04/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2019
Chúa Nhật XIV Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
03/07/2019
''Triều đại Thiên Chúa đã đến gần''  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
03/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2019
CN 14 : Ca Nhập Lễ  Lm Phạm Đình Nhu
03/07/2019
CN 14 : Ca Hiệp Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
03/07/2019
03/07/2019
Cẩm Nang Nhà Truyền Giáo  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/07/2019
Sứ giả hoà bình  Lm Vũđình Tường
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2019
Rao giảng Tin Mừng với sự thanh thoát  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
29/06/2019
CN 13C : Ba Người Muốn Theo Chúa  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
29/06/2019
Đức Kitô Là Tất Cả  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
29/06/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 13 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
“Không có nơi gối đầu”  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
29/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
Lễ thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2019
Hai Tính Cách Cùng Một Lòng Mến  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/06/2019
27/06/2019
Điều kiện theo Chúa  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
27/06/2019
27/06/2019
Lễ Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2019
27/06/2019
Dứt khoát theo Chúa  Lm Đan Vinh
27/06/2019
Chúa Nhật XIII Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
26/06/2019
Trái Tim Mục Tử  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
26/06/2019
Chúa Nhật 13 TN C : Ca nhập lễ  Mỹ Châu / Trần Văn Huyến
26/06/2019
Chúa Nhật 13 TN C : Ca hiệp lễ  Lm. Phạm Đình Nhu
26/06/2019
Con đường theo Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
26/06/2019
26/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2019
25/06/2019
Không dính bén  Lm Vũđình Tường
25/06/2019
Sống đơn giản  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/06/2019
25/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
Lễ thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2019
Sống Cao Đẹp, Chết Hào Hùng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23/06/2019
Công lý phải được thực thi  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
23/06/2019
22/06/2019
Cam Kết Lên Đường Nơi Quán Cóc Emmau  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
22/06/2019
Lễ Mình và Máu Thánh Đức Chúa Giê-su   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2019
Chúa chăm lo cho dân no thỏa  Lm Nguyễn Xuân Trường
22/06/2019
21/06/2019
Lễ Mình Máu Chúa : Bữa ăn chung  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
21/06/2019
21/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/06/2019
Thánh Thể, bài học yêu thương  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
21/06/2019
Ngài phải được nâng lên  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
20/06/2019
20/06/2019
Hãy Làm Việc Này: Hãy Cho Họ Ăn !  Lm. Giuse Nguyên Văn Nghĩa
20/06/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa –C-  Lm. Jude Siciliano, OP
20/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/06/2019
20/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2019
Danh Ngài là Thương Xót  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
19/06/2019
Thánh Thể, nguồn mạch lòng thương xót  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
19/06/2019
Lễ Thánh Tâm : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến /Nguyễn Hữu Triết
19/06/2019
Lễ Thánh Tâm : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến
19/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2019
Nguồn Sống  Lm Vũđình Tường
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
18/06/2019
Lễ Mình Máu Chúa  Lm Đan Vinh
17/06/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa : Ca Nhập Lễ  LM. Nguyễn Như Yêng / Trần Văn Huyến
17/06/2019
17/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2019
16/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi 2019: Một Niềm Tin Mãi Băn Khoăn Thao Thức  Lm. Giuse Trương Đình Hiền – Anna Nguyễn Thị Linh Chi
15/06/2019
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi  Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
15/06/2019
Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/06/2019
Ba Ngôi khác biệt nhưng hiệp nhất  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
13/06/2019
Hãy Yêu Đi Rồi Sẽ Biết Sự Thật  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/06/2019
Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
13/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/06/2019
Biết Nhờ Và Biết Nhường  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/06/2019
Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa tỏ mình  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
12/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi – C -  Lm. Jude Siciliano, OP
12/06/2019
12/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2019
12/06/2019
Bài Giảng: Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/06/2019
11/06/2019
Đấng Mặc Khải  Lm Vũđình Tường
11/06/2019
Mầu Nhiệm Tình Yêu  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi : Ca nhập lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
11/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi : Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
11/06/2019