Phụng Vụ - Mục Vụ
29/03/2020
Chúa là Đấng ban sự sống  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/03/2020
Chứng nhân của Tin Mừng sống lại  LM. Giuse Trương Đình Hiền
28/03/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2020
27/03/2020
Chết ?  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
27/03/2020
27/03/2020
Chúa ban sự sống đời đời  Lm. Nguyễn Xuân Trường
27/03/2020
Mầu nhiệm sự đau khổ  Lm. Văn Minh, CSJB
27/03/2020
Làm Người Đánh Thức  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/03/2020
Mỗi tuần một đề tài: Nhân Quyền là gì?  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
26/03/2020
Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
26/03/2020
26/03/2020
Chúa Nhật V Mùa Chay A  Lm. Jude Siciliano, OP
26/03/2020
26/03/2020
Chỉ có Chúa mới làm cho sống  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
25/03/2020
Bên mộ Ladarô  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
24/03/2020
24/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/03/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 5A Mùa Chay  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
26/03/2020
23/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2020
23/03/2020
Lắng nghe cuộc đối thoại  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/03/2020
Cái Đẹp trong Phụng Vụ  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
21/03/2020
Con Đường Của Anh Chàng Mù  LM. Giuse Trương Đình Hiền
21/03/2020
Sự sống còn  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
23/03/2020
20/03/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/03/2020
Xin Chúa soi sáng chúng con  Lm Nguyễn Xuân Trường
20/03/2020
Xin Cho Con Đừng Thấy !  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
20/03/2020
Suy tư trong đại dịch Corona-vuhan  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/03/2020
Hãy để đôi mắt được thắp sáng  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
19/03/2020
Chúa Nhật IV Mùa Chay A  Lm. Jude Siciliano, OP
19/03/2020
Con mù lòa, Chúa làm cho sáng  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
19/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/03/2020
19/03/2020
Lễ thánh cả Giuse: Yêu thương và Công chính  Lm. Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.
18/03/2020
Mù mờ  Lm Vũđình Tường
18/03/2020
18/03/2020
Con người giữa cộng đồng xã hội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
18/03/2020
Bài giảng Chúa nhật thứ 4 Mùa chay Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
18/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 4A Mùa Chay  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
17/03/2020
17/03/2020
Ánh Sáng Đức Tin  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
16/03/2020
Thánh Giuse - Mẫu gương gia trưởng  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
16/03/2020
Thánh Giuse, Người của Thiên Chúa  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
16/03/2020
Nên Thánh theo gương Thánh Giuse  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
15/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2020
Đừng Bắt Chúa Đợi Chờ Quá Lâu  LM. Trương Đình Hiền
14/03/2020
Covid-19 Giếng Nước  Nguyễn Trung Tây
13/03/2020
13/03/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2020
Trời mưa Nước Hằng Sống Giêsu  Lm Nguyễn Xuân Trường
13/03/2020
Ân tình Ngài chứa chan  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
13/03/2020
Nước hằng sống  Lm Vũđình Tường
13/03/2020
Chúa mới thật là Đấng trao ban  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
12/03/2020
12/03/2020
Bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
Chúa Nhật III Mùa Chay A  Lm Jude Siciliano OP
12/03/2020
Cái Khát Của Con Người  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
11/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/03/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 3A Mùa Chay  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
11/03/2020
10/03/2020
Giếng Nước Đầu Làng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2020
Tẩy sạch bụi trần  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn,HKK
10/03/2020
10/03/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 3A thường niên  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
10/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2020
Covid -19 Biến Hình  Nguyễn Trung Tây
07/03/2020
06/03/2020
Đẹp như nam thần Giêsu  Lm Nguyễn Xuân Trường
06/03/2020
Hướng Thượng  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
05/03/2020
Chúa Nhật II Mùa Chay A  Lm. Jude Siciliano, OP
05/03/2020
05/03/2020
Khổ Nạn Và Phúc Sinh  LM. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/03/2020
Vinh quang sẽ được bày tỏ  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
04/03/2020
Chắc chắn  Lm Vũđình Tường
04/03/2020
Mỗi tuần một Đề tài: Tương đồng Nam Nữ  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
04/03/2020
Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
04/03/2020
Hiển Dung Thánh Giá  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
03/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
03/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
03/03/2020
Lên Núi Thánh  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/03/2020
03/03/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 2A Mùa Chay  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
02/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
02/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
02/03/2020
01/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
01/03/2020
29/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
29/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
28/02/2020
28/02/2020
Chúa nhật 1 mùa chay  Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
28/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
28/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
28/02/2020
Vác Thập Giá  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/02/2020
Cám dỗ lìa xa Chúa  Lm Nguyễn Xuân Trường
28/02/2020
Cám dỗ, nguy cơ và cơ may  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/02/2020
Chúa Nhật I Mùa Chay A  Lm. Jude Siciliano, OP
27/02/2020
27/02/2020
Chúa Nhật I Mùa Chay A : Quỷ ké tinh ranh  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
27/02/2020
27/02/2020
Chuẩn bị  Lm Vũđình Tường
27/02/2020
27/02/2020
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
26/02/2020
Tỉnh Thức và Cầu Nguyện  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
26/02/2020
Lễ Tro lo cõi lòng  Lm Nguyễn Xuân Trường
26/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 1A Mùa Chay  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
25/02/2020
25/02/2020
Bụi tro và một hy vọng  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
24/02/2020
Mùa Chay và Chay Tịnh  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
24/02/2020
24/02/2020
Thứ Tư Lễ Tro (Năm A)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/02/2020
Ăn năn  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23/02/2020
23/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/02/2020
Khi Tình Yêu Trở Thành Ánh Sáng  LM. Giuse Trương Đình Hiền
22/02/2020
21/02/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 7 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/02/2020
21/02/2020
Nhờ Chúa con yêu cả kẻ thù  Lm Nguyễn Xuân Trường
21/02/2020
Hoàn thiện trong tình yêu  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/02/2020
Chúa Nhật VII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
20/02/2020
Hãy Sống Yêu Thương Và Nên Trọn Lành  LM. Antôn Nguyễn Văn Độ
20/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/02/2020
Vạn Nẻo Yêu Thương Để Nên Hoàn Thiện  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
19/02/2020
Powerpoint Chú Nhật 7 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
19/02/2020
Mỗi tuần một đề tài: Con người tự do ra sao?  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
19/02/2020
Bài giảng Chúa Nhật 7 Quanh năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
19/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/02/2020
19/02/2020
Trả đũa  Lm Vũđình Tường
19/02/2020
18/02/2020
Con đường mới cho nhân loại  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2020
Suy niệm Chúa Nhật Tuần 7A thường niên  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
17/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/02/2020
15/02/2020
Giữ Luật Chúa Với Lòng Mến Chúa  LM. Antôn Nguyễn Văn Độ
15/02/2020
Khoản Luật Không Bao Giờ Xưa Cũ  LM. Giuse Trương Đình Hiền
15/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/02/2020
15/02/2020
14/02/2020
Năm mới, Luật mới, Đời đẹp hơn  Lm Nguyễn Xuân Trường
14/02/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2020
Yêu thương là chu toàn lề luật  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
14/02/2020
Chúa kiện toàn luật như thế nào?  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
14/02/2020
Luật hoàn thiện  Lm Vũđình Tường
13/02/2020
Kiện Toàn Lề Luật  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
Bài giảng Chúa Nhật 6 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
13/02/2020
Chúa Nhật VI Thường Niên A  Lm Jude Siciliano, OP
13/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/02/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 6A thường niên  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
11/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/02/2020
09/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/02/2020
08/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/02/2020
Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
08/02/2020
Để thành Ánh Sáng  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
08/02/2020
07/02/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/02/2020
Tình mặn mà, Đời tỏa sáng  Lm Nguyễn Xuân Trường
07/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/02/2020
06/02/2020
Chúa Nhật V Thường Niên A  Lm Jude Siciliano, OP
06/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/02/2020
Căn tính và sứ vụ của môn đệ Chúa Giêsu  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
05/02/2020
Nối kết  Lm Vũđình Tường
05/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
Muối và Ánh sáng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/02/2020
04/02/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 5A Thường niên  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
03/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/02/2020
Chúa chiếu sáng để con tỏa sáng  Lm Nguyễn Xuân Trường
01/02/2020
Chúa Nhật IV Thường Niên A 2020  LM. Trương Đình Hiền
01/02/2020
01/02/2020
Lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
01/02/2020
01/02/2020
31/01/2020
Đọc lại những điều kỳ diệu  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
31/01/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
Các mối phúc là tinh hoa Tin Mừng  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
30/01/2020
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh  Lm. Jude Siciliano, OP
30/01/2020
30/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/01/2020
Tròn lề luật  Lm Vũđình Tường
29/01/2020
29/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/01/2020
Tuân Hành Ý Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/01/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 4A thường niên  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
26/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/01/2020
25/01/2020
Tản mạn những ngày cuối năm Kỷ Hợi  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/01/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/01/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/01/2020
Ánh sáng cứu độ  Lm Vũđình Tường
25/01/2020
Về Nhà  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/01/2020
25/01/2020
24/01/2020
Chúa Nhật III Thường niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
24/01/2020
23/01/2020
Suy Niệm Lễ Mùng Hai Tết 2020  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ