Phụng Vụ - Mục Vụ
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/02/2019
19/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2019
Yêu thương cả kẻ thù  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
18/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2019
17/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2019
Chúa Nhật 6 Thường Niên C  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
16/02/2019
CN 6 TN C : Ngẫm Về Chữ Phúc.  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
16/02/2019
16/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/02/2019
Tiền của  Lm. Jos. Hoàng Mạnh Hùng
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Đúng Địa Chỉ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/02/2019
Chúa Nhật VI Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Phúc thật  Lm Vũđình Tường
13/02/2019
Hạnh phúc  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/02/2019
12/02/2019
Mỗi tuần một Đề tài: Mười điều răn  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/02/2019
Bài giảng: Chúa nhật 6 Quanh Năm Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/02/2019
Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
Hạnh phúc thật  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/02/2019
09/02/2019
Tản mạn phút Giao Thừa  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
09/02/2019
09/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
Cảm Cho Mình – Xót Cho Người  Lm Giuse NguyễnVăn Nghĩa
08/02/2019
Tình yêu Chúa biến đổi phận người  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/02/2019
07/02/2019
06/02/2019
Tay trắng  Lm Vũđình Tường
06/02/2019
Yếu đuối vấp ngã để khiêm tốn  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
06/02/2019
Chúa Nhật V Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
06/02/2019
Powerpoint Chúa Nhật 5 Quanh Năm Năm C  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
06/02/2019
06/02/2019
Bài giảng Chúa Nhật 5 Quanh Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/02/2019
Ca nhập lễ CN V TN C  LM. Phạm Đình Nhu
06/02/2019
Ca hiệp lễ CN V TN C  Trần Văn Huyến
06/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
04/02/2019
Mồng Một Tết  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
04/02/2019
03/02/2019
Chia sẻ Lời Chúa - Thánh Hóa Công việc   Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/02/2019
Chia sẻ Lời Chúa - Kính Nhớ Tổ Tiên   Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/02/2019
Chia sẻ Lời Chúa - Lễ Minh Niên  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/02/2019
Nốt Nhạc Lời Chúa Mang Giai Điệu Tình Yêu  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
02/02/2019
Suy Niệm Lễ Mùng Hai Tết  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ mùng Ba tết  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ mùng Một tết  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ giao thừa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ tất niên  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Thành kiến  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
02/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2019
01/02/2019
Số Phận Ngôn Sứ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
31/01/2019
31/01/2019
Chúa Nhật IV Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
30/01/2019
30/01/2019
Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
30/01/2019
Đánh mất Hồng Ân  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/01/2019
30/01/2019
Chúa Nhật 4 Quang Năm Năm C - Bài giảng  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/01/2019
Ơn tiên tri  Lm Vũdình Tường
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
Ca hiệp lễ Chúa Nhật 4 TN  Trần Văn Huyến
29/01/2019
29/01/2019
Đức Giêsu kiên nhẫn - dịu hiền  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
28/01/2019
26/01/2019
CN 3 TN C : Lá số của Chúa - Lá số của ta  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
26/01/2019
CN 3 TN C : Và Con Tim Đã Vui Trở Lại  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
26/01/2019
25/01/2019
Cuộc Đầu Hàng Trên Đường Đamát  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
24/01/2019
Chúa Nhật III Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
24/01/2019
Sứ Mạng Ơn Cứu Độ  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
24/01/2019
24/01/2019
Cú ngã ngựa lịch sử  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23/01/2019
Thêm Sách Sử Thánh  Lm Vũdình Tường
23/01/2019
23/01/2019
Mỗi tuần một đề tài: Tìm kiếm Chúa  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
23/01/2019
23/01/2019
Suy niệm Chúa Nhật III TN C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/01/2019
23/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
Loan báo Tin Mừng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
21/01/2019
21/01/2019
Phép lạ đầu tay  Lm Vũ Đình Tường
20/01/2019
Niềm vui là đặt hy vọng vào Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
19/01/2019
Tình Yêu với Chai Rượu Cana  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
19/01/2019
19/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/01/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/01/2019
Để Cho Tình Mãi Mặn Nồng  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
Chúa Nhật II Thường Niên C  Lm. Jude Siciliano, OP
16/01/2019
16/01/2019
Hãy Sống Vui Khi Theo Chúa - CN 2 QN C)  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
16/01/2019
Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
16/01/2019
Vị trí của Đức Mẹ  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
15/01/2019
Ý nghĩa phép lạ Cana  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
15/01/2019
15/01/2019
Ca nhập lễ CN 3 TN  Lm. Nguyễn Như Yêng
15/01/2019
Ca hiệp lễ CN 3 TN  Lm. Nguyễn Hữu Triết
15/01/2019
15/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/01/2019
Đức Chúa Giê-su chịu phép Rửa  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/01/2019
Sự tế nhị của Mẹ Maria  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/01/2019
Chúa Chịu Phép Rửa  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
12/01/2019
11/01/2019
Chúa Giêsu không ba phải  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
10/01/2019
Hội viên tiên khởi  Lm Vũdình Tường
10/01/2019
Hồng Ân Tái Sinh - Lễ Chúa chịu Phép Rửa  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
10/01/2019
Dẫu là đá cũng nát tan ...  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
10/01/2019
10/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/01/2019
09/01/2019
Bài giảng: Lễ Chúa chịu Phép Rửa, Năm C -  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
09/01/2019
09/01/2019
Lễ Chúa chịu Phép Rữa -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
09/01/2019
Ta Hài Lòng Về Con  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
09/01/2019
Ca nhập lễ Chúa Nhật 2 TN  Lm Phạm Đình Nhu
09/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
Ba dạng Phép Rửa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
08/01/2019
08/01/2019
07/01/2019
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
06/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/01/2019
Lễ Chúa Hiển Linh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/01/2019
Món quà của các đạo sĩ  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
05/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
Thiên Chúa không ẩn mình ?  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
03/01/2019
03/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/01/2019
Lễ Hiển Linh -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
02/01/2019
Lễ Hiển Linh: Thiên Chúa Tỏ Mình qua Con Chúa  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/01/2019
Powerpoint Chúa Nhật Hiển Linh Năm C - Epiphany Year C  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
02/01/2019
02/01/2019
Chúa Nhật Hiển Linh - Bài giảng  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
02/01/2019
02/01/2019
Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Linh  Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
02/01/2019
Lễ Hiển Linh : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
02/01/2019
Lễ Hiển Linh : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
02/01/2019
Mục đồng và đạo sĩ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
01/01/2019
Ánh Sao cứu độ  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
01/01/2019
31/12/2018
Tín điều Đức Mẹ  Trần Văn Huyến
31/12/2018
31/12/2018
Đức Maria, Thiên Mẫu và Mẫu Gương  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
31/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/12/2018
Lễ Đức Mẹ Ma-ri-a - Mẹ Thiên Chúa  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/12/2018
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa  Lm Jude Siciliano, OP
30/12/2018
Hồng Ân Cao Vời  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/12/2018
Suy niệm Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/12/2018
Lễ Thánh Gia Thất - Bài giảng  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/12/2018
29/12/2018
Lễ Thánh Gia  LM Alf. Nguyễn Công Minh, OFM
29/12/2018
Ca Nhập Lễ : Lễ Thánh Gia Thất  Hoàng Dung / Trần Văn Huyến
29/12/2018
Ca Hiệp Lễ : Lễ Thánh Gia Thất  Hoàng Dung / Trần Văn Huyến
29/12/2018
28/12/2018
Thánh Gia, mẫu guơng cho các gia đình  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/12/2018
28/12/2018
Ca hiệp lễ Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
28/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/12/2018
Lễ Thánh Gia Thất  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
Lễ Thánh Gia 2018  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
27/12/2018
Tản mạn hậu giáng sinh 2018  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/12/2018
Lễ Mẹ Thiên Chúa - Bài giảng  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
27/12/2018
Lễ Thánh Gia - C-  Lm. Jude Siciliano, OP
27/12/2018
Mái Trường Gia Đình  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
Lễ Thánh Gia Thất Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
26/12/2018
Gia đình hạnh phúc  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
26/12/2018
Suy Niệm Lễ Kính Thánh Gia  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
25/12/2018
25/12/2018
25/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/12/2018
Lễ Giáng Sinh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/12/2018
Ca nhập lễ : Lễ Giáng Sinh ban ngày  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
24/12/2018
Ca hiệp lễ : Lễ Giáng Sinh ban ngày  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
24/12/2018
Chúa giáng sinh trong gia đình  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
23/12/2018
Lễ Giáng Sinh  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
23/12/2018
Một Người Con đã được ban tặng cho Ta  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
23/12/2018
23/12/2018
Suy niệm lễ Giáng Sinh : Lễ ban ngày  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/12/2018
Suy niệm lễ Đêm Giáng Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/12/2018
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
22/12/2018
22/12/2018
Hài Nhi Giêsu là ai?  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
22/12/2018
''Một Người Con đã được ban tặng cho ta''  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
22/12/2018
Ngôi Lời đã làm Người - Lễ Giáng sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
22/12/2018
Ngôi Lời ở giữa chúng ta - Lễ Đêm Giáng sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
22/12/2018
22/12/2018
22/12/2018
22/12/2018
Vì đâu Maria vội vã lên đường ?  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
Gặp Gỡ: Thành Sự Tại Nhân  Lm Giuse Nguyễn văn Nghĩa
21/12/2018
Đức Maria, Người Mang Chúa Đến  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
21/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/12/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 MV)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/12/2018
19/12/2018
Ca Hiệp Lễ Lế Chúa Giáng Sinh  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
19/12/2018
Ca nhập lễ Chúa Đã Giáng Trần  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
19/12/2018
Cảm Nhận  Lm Vũdình Tường
19/12/2018
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Cảm Nghiệm Thiên Chúa  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
19/12/2018
Hãy Mang Chúa Đến Cho Người Khác  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
19/12/2018
18/12/2018
Chúa Nhật IV Mùa Vọng C  Lm. Jude Siciliano
18/12/2018
18/12/2018
Ca nhập lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng  Lm. Nguyễ Hữu Triết/ Trần Văn Huyến
18/12/2018
Ca hiệp lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng  Lm. Nguyễ Hữu Triết/ Trần Văn Huyến
18/12/2018
Mở Rộng Tâm Hồn Đón Chúa Giáng Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/12/2018
Mong đợi trong vui mừng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
17/12/2018
17/12/2018
Mẹ Maria và Bà Êlisabét…  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
17/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/12/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 MV)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/12/2018
Xin Hãy Chọn Niềm Vui Như Thế  LM. Giuse Trương Đình Hiền
15/12/2018
CN 3C-Vọng : “Anh là kẻ có tội”  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
14/12/2018
14/12/2018
Niềm Vui Đích Thật  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/12/2018
13/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/12/2018
Chúa Nhật III Mùa Vọng C  Lm. Jude Siciliano, OP
12/12/2018
Ca nhập lễ CN 3 Mùa Vọng  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
12/12/2018
Ca hiệp lễ CN 3 Mùa Vọng  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
12/12/2018
Hãy sống Đạo cách vui vẻ  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/12/2018
Niềm vui cứu độ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
12/12/2018
Mỗi Tuần học hỏi một đề tài - Tuần 1  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/12/2018
Mỗi Tuần học hỏi một đề tài - Tuần 3  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/12/2018
11/12/2018
“Chúng Tôi Phải Làm Gì?”  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/12/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 MV)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/12/2018
09/12/2018
Hãy vui lên  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/12/2018
08/12/2018
CN 2C Mùa Vọng : Con mắt nhìn đường  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
08/12/2018
08/12/2018
08/12/2018
07/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
Để Mọi Người Nhận Biết Ơn Cứu Độ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/12/2018
Giọt nước mắt vui  Lm Vũdình Tường
06/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/12/2018
Khẩn Trương Dọn Đường Để Chúa Đến  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/12/2018
05/12/2018
Gioan Tẩy giả - Ngôn Sứ cao trọng nhất  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
05/12/2018
04/12/2018
Sửa đường là sám hối  Lm Giuse Nguyễn Hữu An