LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THƯ CHÚC MỪNG


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Linh mục
40 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài.

Hội Đồng chỉ Đạo Trung Ương Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn
và toàn thể Cộng Đồng Dân ChúaViệt Nam tại Hoa Kỳ
xin hiệp cùng với Quý Cha dâng lên Thiên Chúa tâm tình ngợikhen, tạ ơn.
Xin Chúa Giêsu Kitô, qua lời chuyển cầu và che chở của Mẹ Maria,
ban muôn ơn lành hồn xác cho Quý Cha.


CHA VINCENT NGUYỄN AN NINH
Nguyên Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo ViệtNamtại Hoa Kỳ
Đương Chủ Tịch Miền Trung Hoa Kỳ
Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành lúc 3:00 chiều Chúa Nhật, ngày 27 tháng 05 năm 2012
tại Nhà Thờ Mẹ Ban Ơn Lành, 2656 Ryan Road, Warren, MI 48091


CHA MICHAEL MAI KHẢI HOÀN
Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ
Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành lúc 3:45 chiều Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2012
tại Nhà Thờ Saint Barbara, 730 S. Euclid Street, Santa Ana, CA 92704


CHA PETER HOÀNG XUÂN NGHIÊM
Nguyên Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Giáo Việt Namtại Hoa Kỳ
Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành lúc 3:00 chiều Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5, 2012
tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang 2019 Porter St. SW, Wyoming, MI 49519


Chân thành cám ơn Quý Cha rất nhiều đã bỏnhiều thời gian, công sức phục vụ Liên Đoàn.
HÂN HOAN CHÚC MỪNG
Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn
Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương