Rick Warren: Chính sách ngừa thai của Obama gây thiệt hại quyền Tự Do Tôn Giáo
Nguồn: www.Newsmax.com

Lời người dịch: Xin trình bày quan điểm riêng của Mục Sư Rick Warren. Theo ông, đây không là vấn đề ngừa thai, cũng như khộng phải là chuyện riêng của Giáo Hội Công giáo, nhưng cốt lõi là vấn đề Tự Do Tôn giáo.

Rick Warren, một Mục Sư có uy tín thuộc hệ phái Evangelical và là tác giả có sách bán chạy hàng đầu (*), dáng mạnh vào chính sách ngừa thai và nợ công của chính phủ Obama hôm Chúa nhật trên chương “This Week” của đài truyền hình ABC.

Warren nói với người phỏng vấn Jake Tapper rằng ông không hài lòng với sự thỏa hiêp của chính phủ về vấn đề đòi buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên, và nói rằng quyền tự do tôn giáo đang bị đe dọa.

Warren nói: “Đây không phải là vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Có một nguyên tắc rộng lớn hơn, và đó là bạn phải có quyền để quyết định tôn giáo bạn thực hành điều gì.”

Quyết định ban đầu của chính phủ đòi hỏi những đại học và bệnh viện thuộc các tôn giáo phải cung cấp những chương trình sức khỏe với bảo hiểm ngừa thai; dưới hình thức thỏa hiệp, các công ty bảo hiểm sẽ trả cho những phí tổn ấy.

Warren, người được mời phát biểu tại buổi nhậm chức của TT Obama vào năm 2009, cũng chỉ trích chính sách kinh tế của tổng thống cho dầu ông ta nói rằng không phải chỉ Obama phải gánh chịu trách nhiệm về tình trạng tồi tệ của đất nước.

Warren nói: “Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ không khá hơn về mặt kinh tế so với bốn năm về trước. Khi được hỏi ông quy trách nhiệm cho ai, ông quy trách nhiệm cho nhiều người.”

Sau đây là một phần của buổi phỏng vấn:

TAPPER: Ông đã viết về vấn đề này, đặc biệt trên Twitter… khá nhiều khi chính sách sức khỏe của chính phủ Obama liên quan đến vấn đề ngừa thai đưọc ban hành. Ông phản đối ngay từ lúc đầu. Họ đã xoay chiều. Ông cảm thấy thế nào đồi với điều mà họ gọi là thỏa hiệp? Ông hài lòng với nó? Hoặc không?

WARREN: Ố, không, tôi không, bởi vì ngay lúc đầu, có một sự tái định nghĩa tự do tôn giáo cho nhóm chữ — bây giờ qúy vị nghe người ta nói về tự do thờ phượng. Điều đó có nghĩa là nó giới hạn những gì một giáo hội thực hành vào những gì xảy ra chỉ trong một giờ sáng Chúa nhật như là thờ phượng. Nói theo cách khác, nếu tôi có trường học, đó là một phần của sứ vụ của tôi như là nhà thờ, giáo dục, hoặc là tôi có một phòng y tế đó là một phần — như Thánh kinh nói Chúa Giêsu đi đến mọi làng rao giảng, dạy dỗ, và chữa lành. Ngài không chỉ quan tâm đến tinh thần. Ngài quan tâm đến tâm trí và thể xác, và như ông đi đến bất cứ quốc gia nào, các trường học và bệnh viện đầu tiên được thành lập bởi những nhà truyền giáo, trên hầu hết mỗi quốc gia trên thế giới. Bạn đi đến châu Phi, 25 phần trăm dịch vụ y tế được cung ứng bởi những người Công giáo.

WARREN: Bây giờ người ta bắt đầu “sắp xếp” để xem đây như là vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Hiển nhiên, tôi là người 100 phần trăm ủng hộ vấn đề sức khỏe phụ nữ, Nhưng đây không phải là vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Có một nguyên tắc rộng lớn hơn. Và đó là bạn có quyền để quyết định cho bạn là đức tin của bạn phải thực hành điều gì. Tôi cũng phản đối những ai làm luật đòi hỏi mọi tiệm bán thức ăn của người Do Thái giáo bây giờ phải cung cấp thịt heo. Ừ, tôi cũng phản đối nó vậy. Tại sao? Có 100 tiệm thức ăn khác bạn có thể mua thịt heo. Tại sao tôi lại có thể đòi hỏi tiệm ăn của người Do thái cũng phải bán thịt heo? Có khối nơi có thể mua thuốc ngừa thai kia mà.

WARREN: Bây giờ tôi không có vấn đề gì với chuyện ngừa thai. Tôi là người Thệ Phản. Tôi thuộc hệ phái Evangelical. Nhưng tôi ủng hộ anh chị em Công giáo của tôi để họ tin tưởng những gi họ muốn tin. Và tôi cũng ủng hộ anh chị em Do Thái giáo của tôi để họ tin những gì họ muốn tin, và nếu rằng bạn nói chúng tôi không ăn thịt heo, chúng tôi không muốn phục vụ thịt heo tại các tiệm ăn của chúng tôi, lúc ấy bạn không phải cung cấp tại tiệm ăn của các bạn, bởi vì có khối nơi khác để mà mua thịt heo.

TAPPER: Nhưng mà theo như ông quan tâm, có phải — ông nghĩ rằng điều này cần phải được áp dụng ngoài khuôn viên nơi thờ phượng, nhưng mà nơi phượng tự đã được miễn trừ?

WARREN: Hiến Pháp nói quyền tự do tôn giáo, không chỉ nói tự do thờ phượng. Và nhà thờ, đền thờ, nguyện đường còn là gì hơn một nơi thờ phượng. Thực tế, nếu bạn lấy ra khỏi những gì thuộc lãnh vực xã hội mà các giáo hội Kitô giáo cung cấp, và kể cả những nguyện đường Do thái hoặc Hồi giáo nữa, nước Mỹ sẽ đi vào phá sản trong vòng sáu tháng, bởi vì phần khá lớn các dịch vụ xã hội, các phòng y tế miễn phí và nơi cung câp thức ăn cho người nghèo và giáo dục các thế hệ tương lai được thực hiện khá nhiều bởi các tổ chức tôn giáo này. Và họ không buộc phải nói, vậy, tôi phải cất bỏ tôn giáo của tôi trên kệ để rồi mới được chăm lo cho người khác.

TAPPER: Như vậy ông tin rằng điều này cũng được áp dụng cho — điều miễn trừ này cũng phải áp dụng cho những trường học tôn giáo — các cơ quan từ thiện tôn giáo…

WARREN: Tôi tin…

TAPPER: Nhưng để làm sáng tỏ, điều thỏa hiệp, như chính quyền gọi nó, không đòi hỏi các tổ chức từ thiện Công giáo hoặc Do Thái giáo hoặc Tin Lành –

WARREN: Nơi đây có một chút bí mật bẩn thỉu về vấn đề đó. Nó bảo rằng chúng tôi sẽ đặt nó trên các hãng bảo hiểm –

TAPPER: Đúng. Các công ty bảo hiềm phải trả –

WARREN: Hầu hết các tổ chức tôn giáo bảo hiểm cho chính họ. Chúng tôi bảo hiểm cho chúng tôi tại Giáo Hội Saddleback. Tôi có 350 nhân viên. Chúng tôi có chương trình tự bảo hiểm, chúng tôi cung cấp bảo hiểm cho chính chúng tôi. Vậy chúng tôi ăn cướp của chính chúng tôi và trả lại cho chúng tôi à.

TAPPER: Nhưng mà qúy ông chẳng đã phải thực hiện điều này dưới luật California sao?

WARREN: Đó không phải là vấn đề. Theo ý tôi, vấn đề ở đây là ở tầm mức quốc gia, bắt đầu giới hạn các giáo hội và những tổ chức của họ — hoặc bất cứ tổ chức nào dù là Kitô giáo hay không, với những gì họ tin và những gì thực hành trên lãnh vực giáo dục hoặc y tế, điều đó vi phạm đến Tu Chính Án Thứ Nhất.


(*) Tác phẩm bán chạy hàng đầu của ông: The Purpose Driven Life. Bản Việt ngữ: “Sống Theo Đúng Mục Đích” do LM Minh Anh, giáo phận Huế dịch.