VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói với các giám mục Nam Dương: Bằng cách cổ võ cho việc đối thoại giữa các tôn giáo và bảo vệ nhân quyền của các nhóm dân thiểu số, người Công Giáo tại Nam Dương sẽ đóng góp cho sự hòa điệu của quốc gia của họ và sẽ là một tấm gương cho các nơi khác trên thế giới.

Đức Thánh Cha nói vói 36 giám mục Nam Dương trong khi họ đến Rôma để thăm viếng Đức Thánh Cha và các giới chức Vatican nhân dịp “ad Limina” ngày 7 tháng 10 để phúc trình về tình hình sinh hoạt của các giáo phận của họ: "Xin hãy tiếp tục làm nhân chứng cho hình ảnh và sự tương đồng với Thiên Chúa trong mỗi người nam, người nữ và trẻ em, bất kể tôn giáo nào, và bằng cách khuyến khích tất cả mọi người mở lòng cho việc đối thoại để phục vụ cho hòa bình và sự hòa điệu.

Người Công Giáo chiếm khoảng 3 phần trăm dân số Nam Dương; người Hồi Giáo chiếm trên 95 phần trăm dân số Nam Dương, và còn có nhiều cộng đồng Tin Lành, Ấn Giáo và Phật Giáo.

Đức Thánh Cha nói với các giám mục: "Bằng cách làm tất cả mọi sự có thể để đảm bảo rằng nhân quyền của các nhóm dân thiểu số tại quê hương quý vị được tôn trọng, quý vị hỗ trợ cho lý tưởng của việc khoan dung và hòa điệu chung tại quốc gia quý vị và tại nước ngoài.”

Nhiều giám mục đã nói với hãng thông tấn Catholic New Services: Trong khi hiến pháp của Nam Dương công nhận quyền tự do tín ngưỡng của tất cả mọi người công dân và quốc gia này có truyền thống về sự hòa điệu giữa các tôn giáo, sự bành trướng của các phong trào căn bản trong 10 năm qua đã đưa đến nhiều tình trạng căng thẳng và ngay cả bạo lực, kể cả việc phá hủy các nhà thờ và đền Hồi giáo.

Đức Thánh Cha Benedict XVI nói với các giám mục: “Xin đảm bảo rằng những ai qúy vị đang chăn dắt phải hiểu biết rằng họ là những Kitô hữu, và là những tác nhân cho hòa bình, kiên trì và bác ái.”