DANH SÁCH 130 LINH MỤC VN DỰ ĐẠI HỘI EMMAUS IV – 2011 (đợt 3)

Danh sách tham dự Đại Hội tính tới ngày 19 tháng 9, 2011 với 6 Quý Khách & Thuyết Trình Viên và 130 Linh Mục triều, dòng ở khắp nơi ghi danh. Ban Điều Hợp đã thu xếp phòng ở Hotel cho quý Cha và sẵn sàng đón tiếp quý Cha. Xin quý Cha cũng gởi ngay Đơn Ghi Danh cùng lệ phí tham dự nếu chưa. Xin vào website: www.liendoanconggiao.net, để lấy mẫu đơn. Ban Điều Hợp Đại Hội kính báo.

Quý Khách & Thuyết Trình Viên:

Cardinal Daniel DiNardo, Galveston-Houston, TX
Archbishop Joseph A. Fiorenza, Galveston-Houston, TX
Bishop Randolph Calvo, Reno, NV
Bishop Mai Thanh Lương, Orange, CA
Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS, Baltimore, MD
Br. Rufino Zaragoza, OFM, Oakland, CA

Quý Linh Mục Tham Dự:

1. Rev. Peter Quinn (Quýnh), Upper Darby, PA
2. Msgr. Joseph Trí Minh Trịnh, Philadelphia, PA
3. Rev. John Trần (Giuse Trần Văn Đảm), Monticello, NY
4. Rev. Đoàn Hoàng Khôi Anh, SDD, Portland OR
5. Rev. Phạm Hữu Đạt, SDD, Portland, OR
6. Rev. Joseph Trần Việt Hùng, Bronx, NY
7. Rev. Lương Minh Trí, Harrisburg, PA
8. Rev. Joseph Bùi Dũng, Indianlantic, FL
9. Rev. Quan Đỗ, Louisville, KY
10. Rev. Joseph Hoàng Ngọc Dũng, Silver Spring, MD
11. Rev. Mai Xuân Khoa, Palacios, TX
12. Rev. Bùi Huy Hoàng, Houston, TX
13. Rev. Peter Uông Đình Đạm, St. Peterburg, FL
14. Rev. Giuse Nguyễn Xuân Hương , Sacramento, CA
15. Rev. Francis Sang , Deer Park, NY
16. Rev. Đồng Minh Quang, Las Vegas, NV
17. Rev. Anthony Ton Hung Vu , Portland, OR
18. Rev. Hai D. Dang, New Caney, TX
19. Rev. Phanxico Xavier Trần Quốc Tuấn, Norcross, GA
20. Rev. Giuse Phạm Minh Tân, Norcross, GA
21. Rev. Bùi Sĩ Khuê, Beaumont, TX
22. Rev. Ignatius Nguyễn Ngọc Tước, Tampa, FL
23. Rev. Peter Phan Nguyen, CSsR, Houston, TX
24. Rev. Joseph Châu Xuân Báu, CSsR, Houston, TX
25. Rev. Joseph Bùi Tiến, Houston, TX
26. Rev. Hoàng Minh Toản, Houston, TX
27. Rev. Joseph Vũ Thành, Houston, TX
28. Rev. Duy-An Nguyễn Mạnh Hùng, Houston, TX
29. Msgr. Francis Phạm Văn Phương , Riverdale, GA
30. Rev. Nguyễn Văn Long, SVD, Riverside, CA
31. Rev. Phaolo Cao Thế Bình, SDD, Pensacola, FL
32. Rev. Giuse Le Thu, Houston, TX
33. Rev. Hóa Nguyễn, Lancaster, PA
34. Rev. Anton Nguyễn Quốc Tuấn, SDB, Stockton, CA
35. Rev. Huyền Văn Nguyễn, Knights Landing, CA
36. Rev. Michael Nam Hoàng Nguyễn, Gretna, LA
37. Rev. Dao Vu, SVD, Memphis, TN
38. Rev. Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Blairsville, GA
39. Rev. Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, Houston, TX
40. Rev. John Trần Công Nghị Avalon, CA
41. Rev. Giuse Đoàn Đình Bảng , Houston, TX
42. Rev. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM, Houston, TX
43. Rev. Gioan Baotixita Hoàng Đạt , Houston, TX
44. Rev. Giuse Đỗ Văn Chung, O.P,. Houston TX
45. Rev. Gioakim Nguyễn Cường , Houston, TX
46. Rev. Gregory Nguyễn Việt, ICM, Houston, TX
47. Rev. Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P., Houston TX
48. Rev. G.B. Đinh Xuân Chiến, SVD, Houston, TX
49. Rev. Phanxico Trịnh Tuấn Hoàng, OFM, San Francisco, CA
50. Rev. Michael Mai Khải Hoàn, Santa Ana, CA
51. Rev. Nguyễn Văn Dũng, Milledge, GA
52. Rev. Dominic Phạm Xuân Vũ, L.C,. Alpharetta, GA
53. Rev. Đaminh Nguyễn Anh-Tuấn, Pomona, CA
54. Rev. Peter Nguyễn Hùng, La Joya, NM
55. Rev. Phạm Quang Thúy, Virginia Beach, VA
56. Rev. Peter Hoàng Xuân Nghiêm, Wyoming, Michigan
57. Rev. Linh Ngoc Nguyen, Houston, TX
58. Rev. Đaminh Trần Văn Điều, SDD, Panama City, FL
59. Rev. Nguyễn Thanh Bình, SVD, Washington, DC
60. Rev. Vincent Nguyễn Văn Đạo, Chewelah, WA
61. Rev. Phan Ngọc Long, Oklahoma City, OK
62. Rev. Dominic Trần Thiện Thanh Toàn, Palm Beach, FL
63. Rev. Nguyễn Kim Sơn, Savannah, GA
64. Rev. John Trần Khả , Katy, TX
65. Rev. Giuse Nguyễn Thanh Châu, Orlando, FL
66. Rev. ,guyễn Văn Chiến, Orlando, FL
67. Rev. Chu Vinh Quang, Huntington Beach, CA
68. Rev. Joseph Hoàng Xuân Viện, SDB, Harvey, LA
69. Rev. Vincent Nguyễn An Ninh, Warren, MI
70. Rev. Thomas Nguyễn Tiến Hạnh, Houston, TX
71. Rev. Phaolo Nguyễn Văn Thường, Chicago, IL
72. Rev. Võ Tá Đề, SVD, Techny, IL
73. Rev. Phạm Xuân Thu, SVD, Fort Wayne, IN
74. Rev. Đặng Ngọc Quý, SVD, Epworth, IA
75. Rev. Trần Công Bằng, SVD, Epworth, IA
76. Rev. Joseph Châu Nguyễn, SVD, Epworth, IA
77. Rev. Phan Trọng Hanh, Kansas City, MO
78. Rev. Phê rô Đinh Đức Hải, Davenport, IA
79. Rev. Thomas Lê Trung Khuê, Fremont, CA
80. Rev. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD , Grand Prairie, TX
81. Rev. Peter Lê Thanh Quang, Barling, AR
82. Rev. GB. Trần Kim Tuyến, Augusta, MI
83. Rev. Phêrô Trịnh Minh Quân, Maple Glen, PA
84. Rev. Vincent Tòa Phan , Monroeville, AL
85. Rev. Vũ Hải Đăng, SDD, New Orleans, LA
86. Rev. Nguyễn Văn Phong, SDD, New Orleans, LA
87. Rev. Pham Sĩ Hanh, Ocist, Lucerne Valley, CA
88. Rev. Lâm Phước Hùng, Westminster, CA
89. Rev. Martino Nguyễn Bá Thông, Americus, GA
90. Rev. Philip Đinh Văn Thiếp, Green Bay, WI
91. Rev. Lâm Bá Trọng, CMC, Houston, TX
92. Rev. J. Christopher Cường Nguyễn, Pasadena, TX
93. Rev. Nguyễn Văn Nguyên, New Orleans, LA
94. Rev. Giuse Đặng Xuân Oánh, SVD, Beaumont, TX
95. Rev. Vincent Phạm Minh Châu, SVD, Cincinnati, OH
96. Rev. Thái Quốc Bảo, Orange, CA
97. Rev. Ngô Đức Dũng, Bay Point, CA
98. Msgr. Giuse Phạm Quốc Tuấn, Fountain Valley, CA
99. Rev. Phanxico Xavie Phạm Quốc Thanh, Mantua, NJ
100. Rev. Phi Hùng Nguyễn , Oak Forest, IL
101. Rev. Bùi Mạnh Tín, Albuquerque, NM
102. Rev. Trần Bình Khả, CMC, Sacramento, CA
103. Rev. Paul Phan Quang Cường, MT, San Jose, CA
104. Rev. Gan Nguyen, CSsR, White Sands Missile Range, NM
105. Rev. Joachim Lê Quang Hiền, Spokane, WA
106. Rev. Francis Hau Pham, CSsR, San Antonio, TX
107. Rev. Phanxico Phan Đình Lộc, The Woodlands, TX
108. Rev. Hải Nguyễn, CSsR, California
109. Rev. Peter Võ Ngọc Sơn, Oakland, CA
110. Rev. Nguyễn Tiến Linh, San Francisco, CA
111. Rev. Nguyễn Ngọc Hoàn, CM, Montebello, CA
112. Rev. Bùi Quang Dũng, Gainesville, FL
113. Rev. Phêrô Trần Công Vang, CSsR, Concord, NC
114. Rev. Bernardine Tan Minh Dang, CMC, Fort Myers, FL
115. Rev. Quyền Nguyễn, CMF, San Gabriel, CA
116. Rev. Peter Vũ Ngọc Đức, Riverdale, Georgia
117. Rev. Joseph Phạm Thi, SCJ, Franklin, WI
118. Rev. Nguyễn Đình Đàm, Pittsburgh, PA
119. Rev. Vincente Nguyễn Đình Truyền, Los Gatos, CA
120. Rev. Paul Cao Đức Duy, Chicago, IL
121. Rev. Anthony Ngô Đình Chính, Louisville, KY
122. Rev. Tuấn Phạm, OMI, Lowell, MA
123. Rev. Nguyễn Đức Huyên , New Orleans, LA
124. Rev. Dom. Đỗ Duy Nho, Little Rock, AR
125. Rev. Giuse Nguyễn Ngọc Lâm, Jacksonville, FL
126. Rev. Dao Kim Nguyen, New Waverly, TX
127. Rev. Mark Bùi Quốc Khánh, San Jose, CA
128. Rev. Đinh Đức Hảo, San Jose, CA
129. Rev. Dominic Trần Công Danh, SDB, South Orange, NJ
130. Rev. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Tacoma, WA