DANH SÁCH LINH MỤC THAM DỰ ĐẠI HỘI EMMAUS IV – 2011

Danh sách tham dự Đại Hội tính tới ngày 1 tháng 9, 2011. Danh sách đợt 3 sẽ được thông báo trong thời gian tới do một số Cha vừa mới báo tin qua phone hoặc email về Văn Phòng Chủ Tịch Liên Đoàn, nên Ban Điều Hợp chưa kịp cập nhật trong danh sách đợt 2 này. Xin quý Cha cũng gởi ngay Đơn Ghi Danh cùng lệ phí tham dự. Xin vào website: liendoanconggiao.net, để lấy mẫu đơn. Hạn chót ghi danh xin triển hạn đến ngày 15/9/2011 cho một số Cha chưa kịp ghi danh. Ban Điều Hợp Đại Hội kính báo.

Giới thiệu về Đại hội Linh Mục Emmaus IV - Houston 24-27/10/2011

Quý Khách & Thuyết Trình Viên:
Cardinal Daniel DiNardo, Galveston-Houston, TX
Archbishop Joseph A. Fiorenza, Galveston-Houston, TX
Bishop Randolph Calvo, Reno, NV
Bishop Mai Thanh Lương, Orange, CA
Rev. Allan Figueroa Deck, SJ, Washington DC
Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS, Baltimore, MD
Br. Rufino Zaragoza, OFM, Oakland, CA

Quý Linh Mục Tham Dự:
1. Rev. Peter Quinn (Quýnh), Upper Darby, PA
2. Msgr. Joseph Trí Minh Trịnh, Philadelphia, PA
3. Rev. John Trần (Giuse Trần Văn Đảm), Monticello, NY
4. Rev. Đoàn Hoàng Khôi Anh, SDD, Portland OR
5. Rev. Phạm Hữu Đạt, SDD, Portland, OR
6. Rev. Joseph Trần Việt Hùng, Bronx, NY
7. Rev. Lương Minh Trí, Harrisburg, PA
8. Rev. Joseph Bùi Dũng, Indianlantic, FL
9. Rev. Quan Đỗ, Louisville, KY
10. Rev. Joseph Hoàng Ngọc Dũng, Silver Spring, MD
11. Rev. Mai Xuân Khoa, Palacios, TX
12. Rev. Bùi Huy Hoàng, Houston, TX
13. Rev. Peter Uông Đình Đạm, St. Peterburg, FL
14. Rev. Giuse Nguyễn Xuân Hương, Sacramento, CA
15. Rev. Francis Sang, Deer Park, NY
16. Rev. Đồng Minh Quang, Las Vegas, NV
17. Rev. Anthony Ton Hung Vu, Portland, OR
18. Rev. Hai D. Dang, New Caney, TX
19. Rev. Phanxico Xavier Trần Quốc Tuấn, Norcross, GA
20. Rev. Giuse Phạm Minh Tân, Norcross, GA
21. Rev. Bùi Sĩ Khuê, Beaumont, TX
22. Rev. Ignatius Nguyễn Ngọc Tước, Tampa, FL
23. Rev. Peter Phan Nguyen, CSsR, Houston, TX
24. Rev. Joseph Châu Xuân Báu, CSsR, Houston, TX
25. Rev. Joseph Bùi Tiến, Houston, TX
26. Rev. Hoàng Minh Toản, Houston, TX
27. Rev. Joseph Vũ Thành, Houston, TX
28. Rev. Duy-An Nguyễn Mạnh Hùng, Houston, TX
29. Msgr. Francis Phạm Văn Phương, Riverdale, GA
30. Rev. Nguyễn Văn Long, SVD, Riverside, CA
31. Rev. Phaolo Cao Thế Bình, SDD, Pensacola, FL
32. Rev. Giuse Le Thu, Houston, TX
33. Rev. Hóa Nguyễn, Lancaster, PA
34. Rev. Anton Nguyễn Quốc Tuấn, SDB, Stockton, CA
35. Rev. Huyền Văn Nguyễn, Knights Landing, CA
36. Rev. Michael Nam Hoàng Nguyễn, Gretna, LA
37. Rev. Dao Vu, SVD, Memphis, TN
38. Rev. Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Blairsville, GA
39. Rev. Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, Houston, TX
40. Rev. John Trần Công Nghị, Avalon, CA
41. Rev. Giuse Đoàn Đình Bảng, Houston, TX
42. Rev. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM, Houston, TX
43. Rev. Gioan Baotixita Hoàng Đạ,t Houston, TX
44. Rev. Giuse Đỗ Văn Chung, O.P,. Houston TX
45. Rev. Gioakim Nguyễn Cường, Houston, TX
46. Rev. Gregory Nguyễn Việt, ICM, Houston, TX
47. Rev. Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P,. Houston TX
48. Rev. G.B. Đinh Xuân Chiến, SVD, Houston, TX
49. Rev. Trịnh Tuấn Hoàng, OFM, San Francisco, CA
50. Rev. Michael Mai Khải Hoàn, Santa Ana, CA
51. Rev. Nguyễn Văn Dũng, Milledge, GA
52. Rev. Dominic Phạm Xuân Vũ, L.C., Alpharetta, GA
53. Rev. Đaminh Nguyễn Anh-Tuấn, Pomona, CA
54. Rev. Joseph Nguyễn Đức Dziện, Paradis, LA
55. Rev. Peter Nguyễn Hùng, La Joya, NM
56. Rev. Phạm Quang Thúy, Virginia Beach, VA
57. Rev. Peter Hoàng Xuân Nghiêm, Wyoming, Michigan
58. Rev. Linh Ngoc Nguyen, Houston, TX
59. Rev. Đaminh Trần Văn Điều, SDD, Panama City, FL
60. Rev. Nguyễn Thanh Bình, SVD, Washington, DC
61. Rev. Vincent Nguyễn Văn Đạo, Chewelah, WA
62. Rev. Phan Ngọc Long, Oklahoma City, OK
63. Rev. Dominic Trần Thiện Thanh Toàn, Palm Beach, FL
64. Rev. Nguyễn Kim Sơn, Savannah, GA
65. Rev. John Trần Khả, Katy, TX
66. Rev. Giuse Nguyễn Thanh Châu, Orlando, FL
67. Rev. Nguyễn Văn Chiến, Orlando, FL
68. Rev. Chu Vinh Quang, Huntington Beach, CA
69. Rev. Joseph Hoàng Xuân Viện, SDB, Harvey, LA
70. Rev. Vincent Nguyễn An Ninh, Warren, MI
71. Rev. Thomas Nguyễn Tiến Hạnh, Houston, TX
72. Rev. Phaolo Nguyễn Văn Thường, Chicago, IL
73. Rev. Võ Tá Đề, SVD, Techny, IL
74. Rev. Phạm Xuân Thu, SVD, Fort Wayne, IN
75. Rev. Đặng Ngọc Quý, SVD, Epworth, IA
76. Rev. Trần Công Bằng, SVD, Epworth, IA
77. Rev. Joseph Châu Nguyễn, SVD, Epworth, IA
78. Rev. Phan Trọng Hanh, Kansas City, MO
79. Rev. Phê rô Đinh Đức Hải, Davenport, IA
80. Rev. Thomas Lê Trung Khuê, Fremont, CA
82. Rev. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD, Grand Prairie, TX
83. Rev. Peter Lê Thanh Quang, Barling, AR
84. Rev. GB. Trần Kim Tuyến, Augusta, MI
85. Rev. Phêrô Trịnh Minh Quân, Maple Glen, PA
86. Rev. Vincent Tòa Phan, Monroeville, AL
87. Rev. Vũ Hải Đăng, SDD, New Orleans, LA
88. Rev. Nguyễn Văn Phong, SDD, New Orleans, LA
89. Rev. Pham Sĩ Hanh, Ocist, Lucerne Valley, CA
90. Rev. Lâm Phước Hùng, Westminster, CA
91. Rev. Martino Nguyễn Bá Thông, Americus, GA
92. Rev. Philip Đinh Văn Thiếp, Green Bay, WI
93. Rev. Lâm Bá Trọng, CMC, Houston, TX
94. Rev. J. Christopher Cường Nguyễn, Pasadena, TX
95. Rev. Nguyễn Văn Nguyên, New Orleans, LA
96. Rev. Giuse Đặng Xuân Oánh, SVD, Beaumont, TX
97. Rev. Vincent Phạm Minh Châu, SVD, Cincinnati, OH
98. Rev. Thái Quốc Bảo, Orange, CA
99. Rev. Ngô Đức Dũng Bay Point, CA
100. Msgr. Giuse Phạm Quốc Tuấn, Fountain Valley, CA