Bà Tổng Trưởng Bộ An Ninh Quốc Nội Napolitano
Hoa Thịnh Đốn (CNS) -- Một tuyên cáo của chính phủ Obama cho hay các dự liệu mới sẽ được thi hành trong việc trục xuất hay không những người di dân không có tiền án, được những người bênh vực người di cư và ủng hộ những cải tổ toàn diện về chính sách di dân, hết sức hoan nghênh.

Chính sách mới được phổ biến trong một lá thư gửi cho các thượng nghị sĩ ngày 18 tháng 8 có nghĩa là một số người sắp bị trục xuất sẽ được phép ở lại Hoa Kỳ và được cấp giấy phép hành nghề.

Đây là một phát triển được Đức Giám Mục John C. Wester thuộc Giáo Phận Salt Lake City, Chủ Tịch Ủy Ban Di Dân của Hội Dồng Giám Mục Hoa Kỳ hoan nghênh. Ngài nói trong một tuyên cáo: "Điều này có thể giúp cho các gia đình không bị phân ly và đem lại niềm hy vọng cho những người trẻ đã sanh tại đây và chỉ biết nước Mỹ là quê hương của họ."

Nhiều người khác cũng bầy tỏ sự ủng hộ chính sách này, nhưng cũng như Đức Giám Mục Wester, họ cũng nói thêm rằng một sự cải tổ toàn diện chính sách di dân sẽ là đường lối tốt nhất để phục hồi chính sách di dân của quốc gia này đã bị đổ vỡ.

Dân biểu Luis Gutierrez, thuộc Đảng Dân Chủ, tiều bang Illinois, một nhân vật nổi nhất trong số những người bênh vực cho việc cải tổ toàn diện chính sách di dân, ghi nhận là ông đã là một người lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng Thống Barack Obama về việc gia tăng con số những người bị trục xuất trong thời gian ông cầm quyền.

Dân biểu Luis Gutierrez tiếp: "Đây là ông Barack Obama tôi vẫn hằng mong đợi, các cử tri người Mễ và những người di cư đã giúp cho ông đắc cử là để ông tranh đấu cho những chính sách di dân hợp lý hơn.

Chú tâm sử dụng các tài nguyên khan hiếm vào việc trục xuất những phạm nhân mắc các tội trầm trọng, những nhóm băng đảng, và những tên buôn ma túy và bỏ qua một bên những người không phạm tội đã sống lâu trên đất Hoa Kỳ, cho đến khi Quốc Hội điều chỉnh lại các đạo luật quốc gia là điều rất đúng, và tôi rất hãnh diện về Tổng Thống và bà Janet Napolitano, Bộ Trưởng Anh Ninh Quốc Nội (Homeland Security Secretary Janet) vì đã khởi xướng một đường lối tiếp cận hợp lý để tăng cường các đạo luật di dân hiện hành."