Biên Bản Cuộc Kiểm Phiếu Của Ban Bầu Cử “Chủ tịch Cộng Đồng Linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ"

Chúa Nhật ngày 14 tháng 08 năm 2011

A- Hiện Diện

1- Lm. Dominic Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc, Trưởng Ban Bầu Cử
2- Phó tế Giuse Nguyễn Hòa Phú, Tổng Thư ký LĐ, Đại Diện Ban Lãnh Đạo Trung Ương, Thành viên
3- Phó Tế Nguyễn Đức Mậu, Giáo Xứ Các Thánh TĐVN, Seattle, Đại Diện Phó Tế Vĩnh Viễn, Thành viên
4- Soeur Theresa Nguyễn Thị Phượng, Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Đại Diện Nữ tu, Thành viên
5- Sơ Cecilia Vũ Thị Bích Nga, Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Đại Diện Nữ tu, Thành viên
6- Bs. Nguyễn Anh Tuấn, Đại Diện Giáo Dân, Thành viên

Ban Bầu Cử họp mặt lúc 18 giờ (PST= giờ Tây Bắc Hoa Kỳ) ngày 14 tháng 8 năm 2011. Sau vài phút thân hữu thăm hỏi và giới thiệu các Thành viên Ban Bầu Cử hiện diện, Cha Trưởng Ban đã chính thức khai mạc buổi họp với Kinh Chúa Thánh Thần và lời nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho việc kiểm phiếu từ khởi sự cho đến hòan thành được trong ơn nghĩa Chúa.

Tiếp theo, Cha Trưởng Ban giải thích tiến trình và phương pháp kiểm phiếu để mọi người thông suốt và thực hành sao cho chính xác và công minh.

Cuộc kiểm phiếu bắt đầu và Thư Ký đã ghi chép mọi diễn tiến cũng như số phiếu bầu hợp lệ dành cho mỗi ứng cử viên. Công việc tương đối nhịp nhàng và nhanh chóng; sau hơn một giờ làm việc, kết quả như sau:

B- Kết Quả Kiểm Phiếu

1-Tổng Số Phiếu: 251
2-Phiếu trống: 6
3-Phiếu bất hợp lệ: 2
4-Phiếu Hợp Lệ: 243
5-Ứng Cử Viên I: Linh Mục Anthony Ngô Đình Chính được 58 phiếu
6-Ứng cử Viên II: Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí được 185 phiếu

Để bảo đảm sự chính xác, việc kiểm phiếu được các thành viên thực hiện qua hai lần đếm; dựa vào kết quả số phiếu được kiểm nhận và sau khi đã phối kiểm lần cuối với từng thành viên trong Ban Bầu Cử, Cha Trưởng Ban tuyên bố cuộc kiểm và đếm phiếu chấm dứt với kết quả chung cuộc:

Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí đắc cử “TÂN CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG LINH MỤC VN nhiệm kỳ 2011-2015” và cũng là Tân Chủ Tịch Liên Đòan Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Trước khi kết thúc buổi họp, Cha Trưởng Ban cho biết sẽ ra Thông Báo chính thức về kết quả cuộc Bầu Cử và danh tánh vị Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam.

Sau hết, cha Trưởng Ban đã nói lời cám ơn đến quý Thành viên Ban Bầu Cử hiện diện và dâng lời nguyện tạ ơn kết thúc lúc 19:30 giờ cùng ngày.