Oregon – Ngày 21/5/2011, Đức Tổng Giám mục John G. Vlazny chủ sự Thánh Lễ truyền chức Phó Tế cho 9 thầy tại Nhà thờ Chính tòa Immaculate Conception ở Portland, Oregon. Có 40 cha cùng đồng tế và đông đảo bà con giáo dân cùng tham dự.

Xem hình ảnh

Thánh Lễ bắt đầu lúc 11 giờ. Nghi thức truyền chức Phó Tế diễn ra sau bài giảng của Đức Cha. Trong số các Tân Phó Tế, có thầy Peter Rạng Nguyễn là tu sĩ thuộc Tu Đoàn Nhà Chúa. Được biết, thầy Peter Rạng Nguyễn gia nhập Tu Đoàn Nhà Chúa từ năm 1970. Năm 1991, thầy vượt biên sang Philippine, rồi đến định cư tại Mỹ năm 2004 dưới sự bảo lãnh của Tu Đoàn Nhà Chúa hải ngoại.

Tu Đoàn Nhà Chúa được thành lập tại Việt Nam năm 1956. Lúc đầu Dòng có tên là “Tu Hội Nhà Chúa”. Những năm gần đây Dòng đổi tên thành “Tu Đoàn Nhà Chúa”. Sau năm 1975, một số linh mục và tu sĩ vượt biên ra hải ngoại, nhưng vẫn trung thành với đặc sủng của Dòng. Sau những ngày tháng bôn ba, họ đã qui tụ thành những cộng đoàn nhỏ và dần dần phát triển như một Phụ Tỉnh Dòng ở hải ngoại. Riêng ở Mỹ, Tu Đoàn có hai cơ sở chính: một cơ sở ở New Orleans – Louisiana và một cơ sở ở Portland - Oregon. Hiện nay số thành viên ngày càng gia tăng. Các ứng sinh gia nhập Tu Đoàn đều phải trải qua các giai đoạn đào tạo tiệm tiến: tìm hiểu, tập tu, khấn dòng, sau đó được gởi đi học triết và thần học ở các chủng viện. Sau khi được tiến chức linh mục, các cha chủ yếu làm mục vụ ở các giáo xứ và mục vụ gia đình. Sự hiện diện của Tu Đoàn Nhà Chúa đã góp phần làm phong phú thêm nếp sống tu trì trong Giáo Hội Hoa Kỳ.

Tu Đoàn Nhà Chúa hải ngoại hân hoan vui mừng có thêm Tân Phó Tế. Được biết, Tu Đoàn cũng sẽ tiến chức linh mục cho thầy Phó Tế Nhật Đặng tại Portland - Oregon vào ngày 4/6/2011.