Môt vị lãnh đạo Giáo Hội tại Ấn độ đã cầu nguyện để cái chết của thủ lĩnh Al Qaeda sẽ không dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa.

Cha Babu Joseph - phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ thì cha rằng bin Laden đã gặp phải một cái chết bạo lực. "Giáo Hội không bao giờ tán thành bạo lực hoặc liên đới với bạo lực. Bạo lực gây ra bởi vấn đề tôn giáo là không bao giờ chấp nhận được trong bất kỳ xã hội văn minh nào".

Một số người Hồi giáo Ấn Độ đã phản ứng về cái chết của bin Laden bằng cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ. JS Badukwala - một học giả Hồi giáo ở Gujarat nói rằng, "Osama bin Laden và những người khác cảm thấy là CIA đã sử dụng họ cho lợi ích cá nhân của mình. Điều này dẫn đến vụ đánh bom Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và cuộc chiến tranh ở Iraq".Ông cho rằng, việc Hoa Kỳ và đồng minh rút khỏi Afghanistan (sau khi Liên Xô sụp đổ) đã làm họ cảm thấy bị phản bội. Tuy nhiên, người Hồi giáo ở Ấn Độ không giống như các đồng đạo của họ ở nơi khác nên không ảnh hưởng các tư tưởng của Al Qaeda.

Muhammed shafi Madani - một nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Gujarat nói rằng, người Mỹ đã tạo ra "Osamas" (các bin Laden khác) để phục vụ lợi ích cá nhân của họ bất cứ lúc nào, và ông ta [bin Laden] muốn cả thế giới hiểu "những mưu đồ của Mỹ".