Đức Giám Mục Bejoy D'Cruze của Giáo Phận Khulna - Chủ tịch Ủy Ban Hiệp Nhất Kitô Hữu Và Đối Thoại Liên Tôn (Hội Đồng Giám Mục Bangladesh) nói rằng, "Giết người là việc không được hoan nghênh. Việc xử tội không được mang ra để thử nghiệm nhưng phải được truy tố đúng pháp luật". "Tôi không biết là bin Laden hoặc Al Qaeda có bất kỳ liên hệ nào với các binh sĩ Bangladesh hay không. Nhưng chắc chắn rằng, cảm hứng và ý chí hoạt động của họ sẽ bị suy giảm, tôi tin như thế".

Sujit Purification, 34 tuổi, viên chức thuộc một tổ chức phi chính phủ cho biết, "Tôi mừng vì thủ lĩnh vụ 11 Tháng Chín bây giờ đã chết, đó là tin tốt. Không ai có thể bảo trợ cho các hoạt động khủng bố".

Moni Haider, 47 tuổi, là một người Hồi giáo, tin rằng các chiến binh Bangladesh sẽ mất ý chí vì cái chết của bin Laden. "Chúng tôi đã nhận ra là các bang hội của bin Laden đã hết thời ngay cả khi hắn được xem như là một kẻ khủng bố rất mạnh".

Shah Kawthar Abululayee Mustafa, 61 tuổi, một người Hồi giáo và là giáo sư triết học tại Đại học Dhaka thì nói với UCANEWS: "Việc [Bin] Laden chết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chủ nghĩa khủng bố quốc gia, quốc tế và quân sự. Tất cả các hoạt động khủng bố trên thế giới cần phải được chấm dứt".