Tuyên bố của Tòa thánh về cái chết của ông Osama bin Laden

ROMA – Sau đây là bản tuyên bố do linh mục Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí của Tòa Thánh, công bố ngày thứ Hai 2-5, sau khi được tin cái chết của ông Osama Bin Laden.

“Ông Osama Bin Laden - như chúng ta đều biết - có trách nhiệm rất nặng nề về truyền bá chia rẻ và hận thù giữa các dân nước, gây ra cái chết của vô số người, và khai thác các tôn giáo cho mục đích này.

Đứng trước cái chết của một người, Kitô hữu không hề vui mừng, nhưng suy tư về các trách nhiệm nặng nề của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người, và hy vọng cùng phấn đấu để đảm bảo rằng mỗi sự kiện là không phải một dịp để tăng thêm hận thù, nhưng là dịp để thúc đẩy hòa bình”. (Zenit 2-5-2011)

Nguyễn Trọng Đa