Phân Ưu

Được tin
Nữ Tu Maria Gérard Nguyễn Thị Hồng, FMSR
Nguyên quán Nghĩa Hưng, Bùi Chu, Việt Nam
được Chúa gọi về lúc 7:35pm ngày 28 tháng 3 năm 2011
tại Lafon Nursing Home Facility of Holy Family, New Orleans, LA.
Hưởng thọ 74 tuổi; Khấn dòng ngày 15 tháng 8 năm 1962.

Chương trình Tang Lễ:

Thánh Lễ đưa chân: 6:30am ngày 29 tháng 3 năm 2011 .
Nghi thức viếng xác: 4:30 pm ngày 30 tháng 3 năm 2011 .
Thánh Lễ phát tang: 6:00pm ngày 30 tháng 3 năm 2011 .
Nghi thức cầu nguyện: Sau lễ phát tang ngày 30 tháng 3 năm 2011 .
Thánh Lễ an táng: Ngày 31 tháng 3 năm 2011, lúc 10:00am
Các Thánh Lễ và nghi thức cầu nguyện được cử hành tại:
Thánh Đường Maria Nữ Vương Việtnam 14001 Dwyer Blvd New Orleans, La 70129
An nghỉ tại nghĩa trang St. Louis Cemetery #3.
Liên Đoàn chân thành chia buồn cùng Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi và tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa thương ban cho Linh Hồn Sr. Maria Gérard sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Thành kính,
Chủ tịch LĐCGVNHK