Kính Mời Tham Dự

Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Thủ Đô Washington DC ngày 16-18 tháng 6, 2011
“Về Bên Mẹ La Vang: Yêu Thương-Hiệp Nhất-Phục Vụ”
Kỷ Niệm 5 năm Khánh Thành Nguyện Đường


Thứ Năm, 16/6/2011
7pm Lễ Khai Mạc, Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Silver Spring, Maryland
- Chủ Tế: Đức GM Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Toronto
- Giảng Thuyết: ĐÔ Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Miền Trung Đông
8:30pm-10pm Đức GM Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, chia sẻ: “Đức Mẹ Đồng Hành với Gia Đình Chúng Ta”

Thứ Sáu, 17/6/2011
6pm Thánh Lễ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington, Virginia
- Chủ Tế: Đức GM Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Toronto
- Giảng Thuyết: LM Paul Phan Quang Cường, Chủ Tịch Miền Tây
8pm Tiệc & Văn Nghệ Hành Hương tại Nhà Hàng Harvest Moon, Falls Church, Virginia

Thứ Bảy, 18/6/2011
1:30pm Tập trung, Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, DC
2pm Cung Nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo VN, Thánh Lễ Đại Trào Kính Đức Mẹ LaVang & kỷ niệm 5 năm Nguyện Đường
- Chủ Tế & Giảng Thuyết: Đức GM Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Toronto
3:30pm Viếng Đức Mẹ tại Nguyện Đường
3:45pm Bế Mạc.

LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm

___________________________________
Tiệc & Văn Nghệ Hành Hương với Đức GM Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu
8pm, thứ Sáu, 17/6//11, Harvest Moon.

Đặt Vé Dự Tiệc & Văn Nghệ: $30/người, số chỗ có hạn, xin liên hệ sớm với:
GS Bùi Hữu Thư: 703-281-7929, Email: thumaibui@yahoo.com
Ông Nguyễn M. Hoàng: 301-368-3561, Email: hoangmai47@yahoo.com

Văn Nghệ: Quý vị nào có nhã ý giúp vui trong buổi tiệc cùng với hai Giáo Xứ Mẹ Việt Nam
và Các Thánh Tử Đạo VN, xin liên lạc hai số phone và email trên.

Tấm Lòng Vàng: Chân thành cảm tạ quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn và Mạnh Thường Quân có lòng quảng đại giúp đỡ
cho Liên Đoàn có phương tiện trang trải những tốn phí trong việc tổ chức Hành Hương hằng năm.
Check ủng hộ xin đề: Hành Hương Lavang.
Gởi về: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN,
915 S. Wakefield St., Arlington, VA 22204.

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG
Thủ Đô Washington DC, 16-18 tháng Sáu, 2011
Địa Chỉ Cần Biết:


1. Chỗ Ở (xin liên lạc trực tiếp):
Đại Học Trinity: 25 Michigan Ave. NE, Washington, DC 20017 - 202-884-9000.
$60/phòng 2 người 1 ngày, thêm $7.00 tiền drap, áo gối mỗi người. Mrs. Keisha Lago, (202) 884-9136.
Email: Conferences@trinitydc.edu.

Khách Sạn:
- Days Inn: 2201 Arlington Blvd, Arlngton, VA; từ $67 - (703) 525-0300
- Hyatt: 1325 Wilson Boulevard, Arlington, VA; từ $87 - (703) 525-1234
- Comfort Inn: 1211 N. Glebe Rd., Arlington, VA; từ $91 - (703) 247-3399
- District Hotel: 1440 Rhode Island Ave NW, DC; $48-$65 - (202) 265-3725
- Howard Johnson Express Inn: 600 New York Ave, NE, Washington DC; $39-$79 – (866) 615-9330
- Holiday Inn Georgetown: 2101 Wisconsin Ave. NW, Washington DC; $79-$149 - 1-800-356-3584
- Comfort Inn: 6111 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22044; $55-$110 - (703) 534-9100
- Ramada Limited Falls Church: 5666 Columbia Pike, Falls Church, VA; $48-$85 - 866-615-9330

2. Giáo xứ Mẹ Việt Nam LM Vũ Ngọc An, Chính Xứ
11812 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20904 , ĐT: (301) 622-4895

3. Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. LM Nguyễn Đức Vượng, OP, Chính Xứ
915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204, ĐT: (703) 553-0370

4. Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ
Vô Nhiễm Nguyên Tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception):
400 Michigan Ave, NE, Washington DC 20017-1566

5. Nhà Hàng Harvest Moon
7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042, ĐT: (703) 573-6000