Linh mục Lombardi xác định lại

ROME, 10 tháng 2, 2011 (Le Monde vu de Rome) – Thảo chương xưng tội bằng I-Phone và các phát triển kỹ thuật mới cùng loại có thể giúp cho việc xét mình, nhưng không thể thay thế đối thoại cá nhân giữa hối nhân và linh mục, vì như thế là không có bí tích.

Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã xác định lại khi có nhiều nghi ngờ được một số nhà báo Vatican phát biểu, sau khi áp dụng cho I-phone: “Xựng tội: một áp dụng cho Người Công Giáo Rôma,“ được phát hành tại Hoa Kỳ và được Đức Giám Mục Rhodes, giáo phận Fort Wayne-Southbend phê chuẩn bằng imprimatur của ngài.

Linh mục Lombardi giải thích: “Trước một vài nguồn tin khiến cho mọi người cho là đây là việc xưng tội bằng I-phone, chúng ta cần “hiểu rõ ràng là bí tích hòa giải đòi hỏi phải có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hối nhân và linh mục giải tội, và việc tha tôi phải có sự hiện diện của linh mục giải tội.”

Ngài tiếp: “Không có một áp dụng vi tính nào có thể thay thế việc này.” Ngài xác định: “Rõ ràng là chúng ta không thể bằng một cách nào nói đến việc xưng tội bằng I-Phone.”

Sau khi phát biểu như vậy, cha Lombardi tiếp: “Trong một thế giới có biết bao nhiêu người dùng các ứng dụng vi tính để đọc, và suy niệm (thí dụ dùng các bản văn để cầu nguyện), người ta có thể dùng số học vi tính để chuẩn bị xưng tội, như trong quá khứ họ đã dùng các bản văn hay các câu hỏi được viết ra trên giấy, để giúp xét mình.”

Cha khẳng định: Trong trường hợp này, đây là một “cẩm nang mục vụ vi tính” mà một số người có thể thấy là tiện ích, miễn là phải hiểu rõ rằng “việc này không thể thay thế cho bí tích.”

Cha Lombardi nhấn mạnh: “Phải có một ứng dụng thực sự có tính cách mục vụ, và không phải là một phát minh có mục đích thương mại, để trợ giúp cho một cơ sở tôn giáo và tinh thần, mà được coi là quan trọng như một bí tích.”

Theo những lời giải thích với phóng viên hãng thông tấn Zenit của ông Patrick Leinen, người phát triển và đồng sáng lập “Little iApps”: “Xưng tội: một áp dụng cho người Công Giáo Rôma,” với sự hợp tác của ông Thomas Weinandy, giám đốc điều hành Văn Phòng Giáo lý và các Áp Dụng Mục Vụ thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, và linh mục Dan Scheidt, thuộc nhà thờ Công Giáo Regina Pacis tại Mishawaka (Indiana), thì họ đã trù liệu dùng ứng dụng này cho việc chuẩn bị để xưng tội.

Ứng dụng này cung cấp một sự xét mình, một hướng dẫn từng bước cho bí tích xưng tội, cùng kinh cáo mình và các kinh nguyện khác.

Nhưng cũng còn có các thảo chương khác với các đặc tính khác nhau như: “Mea Culpa – Xét mình cho người Công Giáo” và “iConfess – Hướng Dẫn để xưng tội”, cũng đã được soạn thảo để dùng trợ giúp như I-Phone. Tuy nhiên ứng dụng “Xựng tội: một áp dụng cho Người Công Giáo Rôma” là ứng dụng đầu tiên đã nhận được imprimatur của một giám mục.