FRESNO - Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 1 năm 2011 hiệp với toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại Giáo Phận Fresno thuộc Tiểu Bang California và cách riêng cộng đoàn công giáo Đức Mẹ La Vang Việt Nam vô cùng Hân Hoan-Vui Mừng-Cảm Tạ Thiên Chúa nhân ngày Lễ Truyền Chức 16 Thầy Phó Tế Vĩnh Viển do Đức Hồng Y Roger Mahony Tổng Giám Mục Giáo Phận thành phố Los Angeles đặc tay. Đặc biệt một trong các Thầy tân chức, Thầy Giuse Nguyễn Phi Hùng là người Việt Nam đầu tiên tại Thành Phố Fresno.

Xem hình ảnh

Nhiệm vụ của các Thầy Phó Tế là phục vụ Lời Chúa, bàn thờ, và lo công tác bác ái. Phục vụ Lời Chúa là đọc phúc âm, rao giảng, khuyên bảo, dạy giáo lý. Phục vụ bàn thờ là chuẩn bị lễ tế, trao mình thánh Chúa, chủ tọa khi đọc kinh nguyện, rửa tội, chúc lành cho các đôi tân hôn, chủ sự nghi lễ an táng. Phục vụ bác ái là giúp đỡ những người nghèo khổ thiếu thốn.

Được biết, Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Phi Hùng sinh ra tại thành phố biển Nha Trang. Là con trưởng trong 6 người con. Từ nhỏ đã được Ông Bà Cố đưa vào dòng Lasan tu huấn, với ước mơ sau này sẽ trở thành một Tu Sĩ, Nhưng vì hoàng cảnh chiến tranh sau năm 1975 đánh dấu một khúc ngoặc mới, và nhà dòng không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Cậu Hùng đã về lại với gia đình.

Năm 1984, nhờ ơn Chúa Thầy vượt biên cùng với người em trai và định cư tại Mỹ thành phố Fresno thuộc tiểu bang California nắng ấm. Với kinh nghiệm được thụ huấn từ dòng Lasan và hấp thụ đường lối giáo dục của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, với sự sự đồng ý của Cha Quản Nhiệm, Thầy đã huấn luyện một số Huynh Trưởng và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Linh Fresno được chính thức thành lập năm 1985 nhân dịp Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Sau 25 năm hơn đã trôi qua, Thầy vẫn còn mang trên người màu áo người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể.

Thầy Hùng cùng người bạn đời là chị Huynh Trưởng Maria Nguyễn Trần Huyền và con gái Maria Nguyễn Thủy Tiên và các anh em Huynh Trưởng mỗi thứ bảy đến giúp các em sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, dạy tiếng Việt và cũng như Chúa Nhật sau thánh lễ, và Thầy giúp Cha Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Công Hoán Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại Fresno trong công tác mục vụ và phụng vụ.