Sáng ngày 14/09/2010, chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức giáo phận Thái Bình đã khai giảng năm học 2010-2011.

Hiện diện trong lễ khai giảng có Đức cha Phêrô, Giám mục giáo phận Thái Bình, đức ông Giêrônimô, Tổng đại diện giáo phận, cha giám đốc Gioan Baotixita, cha phó giám đốc Giuse, quý cha quản hạt, quý cha trong ban tư vấn, quý cha giáo sư, quý bề trên và các sơ dòng nữ Đaminh Thái Bình, và đông đủ các thầy chủng sinh Thánh Tâm.

Mở đầu cho buổi lễ khai giảng là bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau đó, cha giám đốc Gioan Baotixita Hải đọc diễn văn khai mạc năm học mới, ngài nhấn mạnh tới công việc đào tạo các linh mục tương lai cần phải có ơn Chúa, đồng thời cần có sự tự đào luyện của các thầy. Ngài cũng đề cập đến bốn chiều kích trong Tông Huấn Pastores Dabo Vobis về việc đào luyện linh mục cho tương lai.

Sau bài diễn văn khai mạc của cha giám đốc chủng viện, cha phó giám đốc Giuse thay mặt cha giám học Giuse đưa ra định hướng năm mới. Ngài nhấn mạnh việc học tập và tu luyện trong năm nay là liên kết với Giáo Hội trong Mầu nhiệm – hiệp thông –sứ vụ. Ngài cũng nhấn mạnh bốn chiều kích đào tạo.

Và tiếp đến đức ông Giêrônimô đã có đôi lời động viên các thầy hãy cố gắng trong việc học tập và tu luyện mỗi ngày.

Với tâm tình của người mục tử, Đức cha giáo phận Phêrô đã ban lời huấn dụ, động viên các thầy hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài cũng đưa ra một số vấn đề mà giáo dân ngày nay đòi hỏi nơi các linh mục. Vì thế, ngài nhấn mạnh việc tự rèn luyện bản thân về mọi phương diện.

Sau bài huấn dụ của Đức cha, một thầy đại diện cám ơn Đức cha, quý cha và mọi người đã yêu thương và quan tâm giúp đỡ các thầy cũng như nói lên những quyết tâm cho năm học tới.

Sau đó, là thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới tại nhà nguyện chủng viện, do Đức cha giáo phận chủ tế cùng với quý cha giáo sư, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Trong thánh lễ có nghi thức tuyên xưng đức tin của các cha giáo sư.