WASHINGTON - Hoa Kỳ và Đức hiện đang tìm cách hàn gắn những đổ vỡ về mặt ngoại giao do cuộc chiến tại Irắc gây ra.

Từ Âu Châu, PV Michael Brissenden tường thuật rằng, Đức nay hậu thuẫn cho Hoa Kỳ trong cuộc vận động để yêu cầu Hội Đồng Bảo An LHQ bãi bỏ biện pháp cấm vận cho Irắc.

Đức là một trong những quốc gia phản chiến quyết liệt hơn cả.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đức bị phương hại trầm trọng đến nỗi, Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush không thèm nhận điện thoại của Thủ Tướng Đức, Gerhard Schoeder.

Thế nhưng Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Colin Powell hiện đang cố hàn gắn mối bang giao này.

Lên tiếng sau phiên họp với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Thủ Tướng Đức tuyên bố rằng, đã tới lúc Hoa Kỳ và Đức hợp tác với nhau tại LHQ để tìm một giải pháp chung.(abc)