WASHINGTON DC - 06-07-10: Bản Tin Hằng Đầu của Yahoo vừa cho hay, cách đây hơn một giờ nữ phóng viên gạo cội Helen Thomas của Hearst Newpaper sau 50 năm tường trình tại Tòa Bạch Ốc, vừa tuyên bố về hưu sau khi truyền thông phát giác những lời tuyên bố gây bất bình của bà về Do Thái.

Khi phóng viên hỏi ý kiến của bà về Israel, bà đáp rằng “Cút mẹ nó ra khỏi Palestines” (Get the hell out of Palestines). Khi được hỏi tại sao vậy, bà đáp rằng “Đó là đất đi chiếm đóng”. Khi được hỏi họ (Do Thái) sẽ đi đâu, bà đáp rằng “ Trở về Ba Lan, Đức hoặc một nơi nào khác như Hoa Kỳ.”

Lời tuyên bố của bà đã được phổ biến rộng rãi trên hệ thống Internet. Từ một phóng viên đưa tin, bà trở thành một biên tập viên phụ trách một mục của tờ báo (columnist), bà được ưu tiên ngồi ghế giữa, ngay hàng đầu trong phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc. Bà nổi tiếng và tạo sự nghiệp là đã đặt những câu hỏi “hắc búa” với bất cứ tổng thống nào.

Thế nhưng ngày hôm nay lời tuyên bố của bà đã gây tác hại nghiêm trọng. Các chính trị gia của cả hai phía Tả & Hữu đều phê phán lời tuyên bố của bà. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Robert Gibbs nói rằng “Lời tuyên bố của bà là xúc phạm và đáng trách” (offensive and reprehensible). Còn Hội Đồng Quản Trị của Hiệp Hội Phóng Viên Tại Tòa Bạch Ốc cho rằng lời tuyên bố của bà là “không thể biện hộ được “(indefensible). Dù có lời xin lỗi nhưng một trường trung học đã hủy bỏ thiệp mời bà tham dự buổi lễ tốt nghiệp của học sinh.

Khởi đầu làm phóng viên cho Hãng UPI năm 1943, bắt đầu đưa tin từ Tòa Bạch Ốc vào cuối nhiệm kỳ của TT. Eisenhower rồi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ điều hành trong Câu Lạc Bộ Báo Chí rồi Chủ Tịch Hiệp Hội Phóng Viên tại Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng ngày hôm nay, Hội Đồng Quản Trị của Hiệp Hội đã phải tuyên bố nói rằng việc bà từ chức làm dễ dàng họ phải tước bỏ quyền ưu tiên của bà ngồi ghế hăng đầu trong phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc.

Các cụ ngày xưa nói không sai “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” (Một lời nói ra bốn ngựa đuổi không kịp) làm tiêu tan sự nghiệp và tăm tiếng xây dựng 50 năm trời. Nhưng dầu sao bà cũng còn là người tự trọng khẳng khái từ chức chứ không cãi chày cãi cối, và biện minh tại bị v.v…