Chúc mừng Đức ông Giuse Phạm Xuân Thắng, cựu Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ, kỳ niệm 25 năm Linh Mục.Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 4:00 giờ chiều Chúa nhật 30 tháng 5 năm 2010

Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

12500 Patterson Ave.

Richmond, VirginiaXin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành và tiếp tục ban nhiều hồng ân, sức khỏe xuống trên Đức ông.Hân Hoan Kính Chúc MừngLm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ