Giáo xứ Tân Hội giáo phận Nha Trang tổ chức rước kiệu và dâng hoa tháng Đức Mẹ

Vào buổi chiều ngày 03/5/2010, nhân dịp đầu tháng Hoa, đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Tân Hội đã tập trung về tại sân nhà thờ để tổ chức rước kiệu và dâng hoa cho Mẹ.

Xem hình rước kiệu dâng hoa tại Tân Hội

Sau khi long trọng rước kiệu Mẹ đi chung quanh nhà thờ, các em thiếu nhi đã đại diện giáo xứ hân hoan dâng hoa cho Mẹ; rồi từng người, từ các em nhỏ cho đến các cụ già, đã lần lượt lên dâng hoa cho Mẹ. Ai có ý nguyện gì muốn nhờ Mẹ chuyển cầu thì viết vào một tờ giấy bỏ vào thùng. Trước khi đọc lời nguyện dâng lễ, Cha Quản Xứ dâng lên Thiên Chúa mọi ước nguyện của bà con giáo dân, nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin Thiên Chúa đoái thương chấp nhận.