GIỚI TRẺ MIỀN BẮC HỌC HỎI VỀ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

(tiếp theo, số 5)

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

18. Thưa cha, tựu trung lại thì đâu là những đặc điểm đặc sắc của Công Đồng Vaticanô II?

Đúng rồi, chúng ta cũng cần tóm lược những đặc điểm đặc sắc của Công Đồng Vaticanô II. Từ đó, chúng ta có thể thấy rõ những ưu điểm nổi bật tuyệt vời của Công Đồng. Vậy, những đặc điểm đặc sắc đó là:

18.1 Công Giáo tính:

Từ trước đến giờ, chúng ta chưa thấy có một Công Đồng nào mang tính Công Giáo đầy đủ như Công Đồng Vaticanô II. Cụ thể như sau:

- Về các vấn đề: Công Đồng đã đề cập đến rất nhiều vấn đề phức tạp và phong phú, rộng rãi và sâu sắc.

- Về các Nghị Phụ: gồm hầu hết các Nghị Phụ toàn thế giới có mặt tại Công Đồng. Có 3058 vị được triệu tập, trong đó có 129 Bề Trên Tổng Quyền các Dòng. Châu Âu 1060 vị, Châu Á 408 vị, Châu Phi 351 vị, Châu Mỹ 1036 vị, Châu Úc 74 vị.

- Về lần phát biểu: Các ngài đã phát biểu tổng cộng 2234 lần. Trong đó các Nghị Phụ Việt Nam lên tiếng 16 lần.

- Về các nhà chuyên môn: Có tới 460 vị; gồm 235 linh mục Triều, 125 tu sĩ Dòng và một số giáo dân.

- Về các cha sở: họ được mời với tư cách dự thính viên, tuy nhiên vẫn có thể lên tiếng trước Công Nghị. Có tất cả 39 vị tham dự.

- Về giáo dân: Có 42 tham dự viên. Trong đó có cả 2 vợ chồng người Mêxicô là J.Alvares Icaza. Giáo dân đã lên tiếng đóng góp ý kiến 6 lần.

18.2 Tinh thần hiệp nhất:

Thực sự, Công Đồng Vaticanô II đã đáp lại nguyện vọng của Đức Gioan XXIII là tạo nên được tinh thần hiệp nhất sâu sắc: đối với Giáo Hội, đối với những người khác tôn giáo, đối với thế giới,… Thậm chí chúng ta còn thấy có cả các quan sát viên của Công Đồng ngoài Công Giáo (con số cao nhất lên tới 106 vị).

19. Vậy còn về tài liệu, văn bản và ấn loát như thế nào ạ?

Ủy Ban ấn loát của Tòa Thánh đã phải làm việc ngày đêm. Họ đã phát hành 19 quyển sách, mỗi quyển 2000 bản. Con số ấn loát các văn bản lên tới 40 triệu trang! Ngoài ra còn 16 triệu trang khác được in cho các Nghị Phụ sử dụng riêng. Người ta đã sử dụng đến 150 tấn giấy! Các chuyên viên Đài phát thanh đã tiêu thụ tới 712 cuốn băng, dài khoảng 284.000 mét! Các bạn thấy đó, đúng là Đại Công Đồng!

(còn tiếp)