Hoa Thịnh Đốn (CNN) – Tổng thống Obama sẽ ký một đạo luật lịch sử với $875 tỉ Mỹ Kim để cải tổ y tế tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ ba, theo tin tức của các giới chức đảng Dân Chủ biết rõ về việc chuẩn bị này.

Dự luật đã được Hạ Viện thông qua đêm Chúa Nhật và đã được Thượng Viện chấp thuận vào tháng Mười Hai vừa qua.

Một số các tu chính khác đã được Hạ Viện thông qua vẫn còn cần được Thượng Viện chấp thuận. Các giới chức ghi nhận rằng Thượng Viện không thể bắt đầu thảo luận về các tu chính này trước khi tổng thống Obama ký dự luật này thành đạo luật.

Việc cải tổ y tế bây giờ lại phải đối phó với Thượng Viện một lần nữa

Dự luật được bỏ phiếu với 219 phiếu thuận và 212 phiếu chống sau hơn một năm trời tranh cãi chua cay giữa hai đảng phái. Tất cả 178 dân biểu Cộng Hòa đều chống, cùng với 34 dân biểu Dân Chủ.

Các dân biểu Hạ Viện đã bỏ phiếu thế nào?

Biện pháp được coi là sự bành trướng lớn nhất của việc chính phủ Liên Bang bảo đảm cho việc săn sóc sức khỏe kể từ khi Medicare và Medicaid được ban hành trên 40 năm về trước.

Kế hoạch $940 tỉ Mỹ Kim được dự trù sẽ cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho khoảng 32 triệu người dân Hoa Kỳ hiện nay không có. Đây là một bước quan trọng tiến tới mục tiêu là có được bảo hiểm cho tất cả mọi người đã được tất cả các tổng thống Dân Chủ kiếm tìm kể từ tổng thống Harry Truman.

Dự luật này có đáng làm đối với tổng thống Obama không?

Đa số người Mỹ bây giờ sẽ bị đòi hỏi phải có bảo hiểm sức khỏe hay phải trả một số tiền phạt. Các chủ nhân các hãng lớn sẽ bị đòi hỏi phải cung cấp bảo hiểm cho công nhân nếu không sẽ bị trừng phạt về tài chánh. Tổng số tiền mỗi cá nhân phải bỏ tiền túi ra để trả sẽ có giới hạn và các hãng bảo hiểm sẽ bị ngăn cấm không được từ chối bảo hiểm dựa trên phái tính hay các tình trạng sức khỏe có sẵn.

Các tu chính có tính cách dung hòa sẽ gia tăng chi phí tổng quát cho dự luật vì sẽ gia tăng việc tài trợ bảo hiểm cho các gia đình trung lưu và nghèo khó. Biện pháp này sẽ giảm thiểu thuế vụ về dự luật đối với các kế hoạch bảo hiểm đắt tiền.

Nhiều dân biểu cho hay họ sẽ không bỏ phiếu cho dự luật của Thượng Viện nếu không được hứa hẹn rõ ràng ràng là các nghị sĩ sẽ chấp thuận các tu chính.

Tổng Thống Obama nói sau khi bỏ phiếu: "Đây là những gì sẽ thay đổi. Việc thông qua đạo luật về săn sóc sức khỏe “không phải là một chiến thắng của một đảng phái nào… Đây là chiến thắng của người dân Hoa Kỳ và là một chiến thắng của lẽ phải thông thường.”

Tổng thống nói việc cải tổ thành công chứng tỏ rằng người Hoa Kỳ “vẫn còn có thể thực hiện những công trình to lớn."