Chiếc Gùi và em bé buôn Tầm Ngân Xây Nhà Chúa Giáo phận Nha Trang.

Một chiếc gùi con con,

Một đôi mắt tròn tròn,

Một đôi chân rảo bước,

Ồ ! Chào nhé ! Bé con.

Gùi theo em lên nương,

Bước lon ton trên đường,

Đong đưa dăm que củi,

Em gùi cả tình thương.

Xi măng và sắt thép,

Lần lượt qua cầu treo,

Chân trần không cần dép,

Mẹ đi… Em bước theo.

Qua cầu treo đung đưa,

Gạch trên lưng cười đùa,

Gùi vui xây nhà Chúa,

Mấy chuyến, còng lưng chưa ?

Gạch đá gùi trên lưng,

Chân mỏi bước, không dừng,

Theo mẹ xây nhà Chúa,

Công sức góp việc chung.

Xuân mới lòng náo nức,

Tầm Ngân cùng chung sức,

Góp công xây nhà Chúa,

Tương lại sẽ sáng rực !!!

Cảm tạ ơn Chúa Trời,

Tri ân nghĩa muôn người,

Xuân tới vui trọn vẹn,

Tầm Ngân rộn tiếng cười…

Nguyễn thị Tầm