Báo New York Times, nhật báo có số phát hành hàng ngày lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ, trong số ra ngày 5-2-2010 có dành phân nửa trang A9 để nói về cuộc tranh chấp tại Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Xin xem toàn bài báo tại Vietnam Enlists Allies to Stave Off China’s Reach

Bài báo nhắc lại báo chí tại VN trong năm qua đưa tin TQ đã bắt giữ 17 ngư thuyền và 210 ngư phủ VN và nhận định rằng VN rất khó thành công trong chiến thuật quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, lôi kéo nhiều nước khác vào cuộc để tạo thêm vây cánh cho VN. Trung Quốc mặc nhiên coi Hoàng Sa và Trường Sa là của họ, không đặt ra vấn đề tranh chấp chủ quyền với VN mà họ sẽ có thể cứu xét việc cho phép VN tham gia vào việc khai thác tài nguyên Biển Đông mà thôi.

Bài báo này khiến cho mọi người VN yêu nước thương nòi đều đau lòng trước việc nhà nước CSVN, chỉ vì muốn giữ vững chế độ độc tài tai hại của mình, bỗng dưng dâng tặng cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc cơ hội ngàn vàng chiếm giữ được nhiều vùng đất vùng biển của giang sơn gấm vóc cho ông cha để lại. Thay vì đoàn kết toàn dân chung sức chung lòng đối phó với hiểm họa TQ như các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc thì TQ khó bề bắt nạt được, nhà nước CSVN chỉ biết đàn áp các tôn giáo và dập tắt các tiếng nói ái quốc trung thực để rồi chỉ biết ngấm ngầm đi cầu cạnh các nước chung quanh như Thái Lan, Mã Lai, Phi-líp-pin lên tiếng bênh vực cho quyền lợi cho VN, một việc hoàn toàn vô ích.