Đức Thánh Cha ghi nhận 25 năm về những cuộc hành hương Công Giáo Tin Lành tại Phần Lan.

VATICAN CITY (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khẳng định sự dấn thân “hết lòng” của Giáo Hội đối với những tương quan hiệp nhất, khi tiếp rước một phái đoàn Công Giáo-Lutheran từ Phần Lan trong tuần lễ hiến dâng cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu.

Hôm nay 18/1 Đức Giáo Hoàng ghi nhận rằng cuộc thăm viếng đánh dấu kỷ niệm thứ 25 về những chuyến du hành tới Rome nhằm ngày lễ Thánh Henrik, quan thầy quê hương của họ, sẽ được cử hành ngày Thứ Ba.

Đức Thánh Cha nói, “tôi xin cám ơn mà nói rằng những cuộc hợp này đã góp phần có ý nghĩa hầu tăng cường những tương quan giữa các Kitô hữu trong quốc gia của anh em.”

Bằng tiếng Anh, ngài khẳng định rằng con đường hiệp nhất này đã được ôm lây “cách tận tình” bởi Giáo Hội Công Giáo, một cách riêng từ Công Đồng Vatican 2.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI công nhận lời phát biểu của phái đoàn nhắc lại rằng “Thông cáo chung về Giáo Lý sự Thánh Hoá, nay đã được 10 năm, là một dấu cụ thể về tình huynh đệ tái khám phá giữa các tín hữu Lutheranô và Công Giáo.”

“Trong bối cảnh này,” ngài nói tíếp,” Tôi vui mừng ghi nhận việc làm mới đây của sự đối thoại Lutheran-Công Giáo Nordic tại Phần Lan và Thụy Điển trên những vấn đề phát sinh từ Thông Cáo chung”.

“Có hy vọng lớn là văn bản hệ quả của sự đối thoại sẽ đóng góp tích cực cho con đường dẫn tới sự phục hồi sự hiệp nhất đã mất của chúng ta,” Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Ngài bày tỏ òng biết ơn của ngài cho phái đoàn vì “sự bền chí” trong cuộc hành hương chung 25 năm của anh em.

Những năm này, Đức Giáo Hoàng nói, “ chứng tỏ lòng kính trọng của anh em đới với kẻ Kế Vị Phero cũng như đức tin tốt lành và sự muốn hiệp nhất qua sự đôi thoại huynh đệ.”

Ngài nói tiếp: “Tôi sốt sắng cầu nguyện cho các Giáo Hội Kitô hữu khác nhau và những cộng đồng giáo hội mà anh em đại diện có thể xây dựng trên cảm giác huynh đệ này như chúng ta bền chí trong cuộc hành hương chung của chúng ta.

“Trên anh em và tất cả những kẻ nhờ sự chăm sóc mục vụ của anh em, tôi vui mừng kêu xin xuống nhiều phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng.”