PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu của Linh mục Gioan Lưu Mai Khiên, Dòng Ngôi Lời, là:
Bà Cố Maria Nguyễn Thị Quý
Nguyên Quán Bách Tính, Nam Định

Đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 30 phút
Chúa nhật 3 tháng Giêng năm 2010
(nhằm ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Sửu)
tại San Jose, California
Hưởng Thọ 75 tuổi.

Linh cửu được quàn tại
Darling & Fischer
471 E. Santa Clara St., San Jose, CA 95112
Thứ Năm ngày 7 tháng 1 năm 2010 và Thứ Sáu ngày 8 tháng 1 năm 2010
từ 11:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối

Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 10:00 giờ sáng
Thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2010
tại Nhà Thờ St. Patrick
389 E. Santa Clara St., San Jose, CA 95112

Sau đó sẽ di quan về Nghĩa Trang Oak Hill, San Jose, California

Chúng con thành kính phân ưu cùng Cha Gioan Khiên và toàn thể Tang Quyến.

Nguyện xin Chúa là Cha nhân từ đón nhận Linh hồn Maria vào Thiên Đàng.

Thành Kính,
Chủ tịch LĐCGVNHK