Chúc Mừng Tân Giám Mục Phó Qui Nhơn: Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Được tin hôm nay, 31.12.2009, Đức Thánh Cha Benedictô XVI đã bổ nhiệm
LM Matthêu Nguyễn Văn Khôi làm Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhơn.

Tân Giám Mục sinh ngày 13.10.1951 ở Phước Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Thuở nhỏ, tu học tại Tiểu Chủng Viện Quy Nhơn và theo học Triết lý và Thần học tại Giáo hoàng Học Viện Đà Lạt (1970-1977). Ngài cũng theo học Văn Chương tại Đại học Công giáo Đà Lạt.

Ngài thụ phong Linh Mục ngày 10.5.1989 cho giáo phận Quy Nhơn. Làm Chánh Xứ Giáo Xứ Bình Định (1989-2000). Ngài được cử đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma (2000-2005), mãn học với cấp bằng tiến sĩ Thần học Luân lý.

Từ năm 2005, ngài được bổ nhiệm làm cha Chính Xứ nhà thờ Chính Tòa Quy Nhơn, Hạt Trưởng hạt Bình Định, và là thành viên trong Ban Cố Vấn của giáo phận Quy Nhơn, đồng thời là thành viên Ban Đào Tạo và Giáo Dục Linh Mục giáo phận.
Ngài cũng dạy tại Đại Chủng Viện Sao Biển một thời gian.

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chân thành chúc mừng Đức Tân Giám Mục trước tin vui này. Xin Thiên Chúa và Mẹ Lavang ban nhiều ơn khôn ngoan, sáng suốt và sức khỏe xuống trên Đức Cha, để cùng Đức Cha Chính Nguyễn Soạn và Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận, hướng dẫn và phục vụ Cộng Đồng dân Chúa trong Giáo Phận mỗi ngày mỗi thăng tiến.

TM Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ
Chủ Tịch