Chúc Mừng
Bồ câu thông tin


Nhận được tin vui trước giờ Giáng Sinh

Thông Tấn Xã FIDES của Tòa Thánh Vatican chính thức mời kỹ sư JB. Đặng Minh An phó giám đốc Vietcatholic Net Work và cô Lan Nguyễn làm ký giả thường trực trong phân bộ ASIA của Tòa Thánh

Chúc mừng anh An và cô Lan thành công trong sứ vụ mới và hăng say phục vụ trên bước đường ngôn luận.

vietcatholic net work Nam Úc