San José, Costa Rica, Ngày 2 tháng 12, 2009 / 06:55 am (CNA).- Khoảng 50.000 người tham dự “Cuộc Diễn Hành Cho Đời Sống Và Gia Đình tại Costa Rica” ngày 28 tháng 11, 2009, và kết thúc với một diễn từ kêu gọi các giới chức phản đối bất cứ đạo luật nào tấn công các giá trị nền tảng này.

Bài diễn từ yêu cầu các tham dự viên cam kết “bảo vệ tất cả mọi đời sống con người ”từ lúc thụ thai” đến lúc qua đời cách tự nhiên. Bài này cũng yêu cầu rằng hôn nhân và gia đình phải được bảo vệ, “và vì lý do này, chúng tôi chống lại, và kêu gọi mọi giới chức trong ngành Hành Pháp, Luật Pháp và các chức quyền điạ phương chống đối bất cứ đạo luật, chính sách hay hoạt động nào” trái ngược.

Bản tuyên gôn này cho hay “Chúng tôi cam kết hành sử quyền thiêng liêng của chúng tôi để bỏ phiếu một cách có trách nhiệm, để chỉ bầu cho những ai cam kết bảo vệ và cổ võ cho đời sống con người, hôn nhân và gia đình trong các chức quyền trong chính phủ.”