Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
The Federation of Vietnamese Catholics in the USA
P.O. Box 1958, Flowery Br., Georgia 30542

PHÂN ƯU


Được tin Thân Mẫu của Linh mục Isidore Nguyễn Bá Kỳ phục vụ ở Florida, là:

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NA

Sinh năm 1922 tại Hòa Lộc, Ninh Bình, Phát Diệm.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 3 giờ sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009
tại Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.

Thánh lễ An Táng được cử hành lúc 8 giờ sáng thứ Ba ngày 17 tháng 11 năm 2009 tại nhà thờ Bình An, Quận 8, Sài Gòn.

Chúng con thành kính phân ưu cùng cha Kỳ và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Chúa là Cha nhân từ đón nhận Linh hồn Maria vào Thiên Đàng.

Thành Kính,

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch LĐCGVNHK