PHÂN ƯU
Được tin Thân phụ của Cha Giuse Kim Sỹ, Chánh xứ
The Most Blessed Sacrament Parish, Burton, Michigan:
Ông Cố PHÊRÔ KIM VĂN THUNG
Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1917 tại Bùi Chu
đã được Chúa gọi về ngày 4 tháng 11 năm 2009
tại Bệnh Viện Garden Grove, California.
Hưởng thọ 92 tuổi.
Thánh Lễ An Táng: thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009
tại St. Callistus Catholic Church
12921 Lewis St., Garden Grove, California 92840
An Táng tại Nghĩa Trang Good Shepherd, Orange, California.
Chân thành phân ưu với Cha Giuse Kim Sỹ và gia quyến của Ông Cố.
Xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Ông Cố Phêrô vào Thiên Đàng.
Thành kính,

Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN HK