HÂN HOAN CHÚC MỪNG

Đức cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu
Giám mục Việt Nam tiên khởi tại Canada

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hiệp thông với Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ
và cộng đồng dân Chúa Việt Nam tại Canada hân hoan chúc mừng
Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu
mới được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm
làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Toronto.

Chúng con xin dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và nguyện cầu
Xin Chúa ban xuống đầy tràn ân sủng để Đức Tân Giám mục
hoàn thành tốt đẹp sứ vụ mới!

Chủ tịch LĐCGVNHK