PHÂN ƯU

Được tin
Cha Cố Gioan Baotixita Trần Chấn Chỉnh
thuộc Tổng Giáo phận Galveston-Houston, Texas
đã an nghỉ trong Chúa đêm Chúa nhật 25 tháng 10 năm 2009 tại tư gia
sau thời gian dài thọ bênh. Hưởng thọ 95 tuổi.

Chương Trình Lễ viếng và an táng như sau:
Lễ cầu nguyện, thăm viếng: 7 giờ tối thứ Năm 29/10
tại Thánh Đường St. Christopher, 8050 Park Place BLVD, Houston TX 7701
Lễ phát tang, thăm viếng và cầu nguyện: thứ Sáu 30/10 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối
Lễ an táng: 10 sáng thứ Bẩy 31/10 tại Thánh Đường St. Christopher.

Xin thành kính phân ưu với thân quyến và CĐCGVN TGP Galveston-Houston.
Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Gioan Baotixita về hưởng Thánh Nhan Chúa
và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Kính xin quý Linh mục và Cộng đồng Dân Chúa LĐCGVNHK
hiệp dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,
Chủ tịch LĐCGVNHK