Phân Ưu

Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ xin phân ưu cùng
LM. Ignatius Vũ X. Thư, Chủ Tịch Miền Đông Bắc, và gia quyến:
Bà Cố Anna Maria Nguyễn Thị Nhật
đã được Chúa gọi về tối ngày 20/10/2009
Hưởng thọ 98 tuổi.

Thánh Lễ An Táng: lúc 05 giờ 00, ngày thứ bảy, 24/10/2009.
tại nhà thờ Giáo Xứ Châu Bình, Thủ Đức.

Xin Thiên Chúa sớm cho linh hồn bà Cố vào chốn Thiên Đàng
hưởng phước đời đời.

Đại Diện Liên Đoàn CGVN HK