PHÂN ƯU


Được tin
Cha Ephrem Maria Vũ Khiêm Cung, CMC
Đã được Chúa cất về vào lúc 5:45 chiều ngày 02 tháng 10 năm 2009
tại Bệnh Viện Saint John, Joplin, Missouri, sau 69 năm sống trên dương thế
với 50 năm tu trong Dòng Đức Mẹ Đồng Công và 28 năm phục vụ dân Chúa trong Thiên Chức Linh Mục.

Cha Ephrem Maria Vũ Khiêm Cung di cư đến Mỹ cùng một số đông các Linh mục và Tu sĩ Dòng Đức Mẹ Đồng Công vào năm 1975.
Cha đã học làm Linh mục tại Đại chủng Viện Kenrick, Saint Louis, Missouri từ năm 1976-1980
và đã được truyền chức Linh mục do Đức Hồng Y Bernard Francis Law, cựu Giám mục Giáo phận Springfield-Cape Girardeau, Missouri.
Những Ngày Đáng Ghi Nhớ:
Sinh: ngày 10 tháng 4 năm 1940
Khấn Lần Đầu trong Dòng Đồng Công: ngày 25 tháng 03 năm 1962
Khấn Trọn Đời: ngày 2 tháng 02 năm 1967
Chịu chức Linh Mục: 13 tháng 06 năm 1981
Hoạt Động Tông Đồ
1982-1985: Phó xứ Giáo xứ Nữ Vương Việt Nam, Port Arthur, Texas
1985-1997: Tuyên uý Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Boston, Massachussette
1987-1997: Linh hướng Nhóm Linh Thao Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
1984-2002: Phó Tổng Tuyên Úy Phong Trào TNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ
1997-2000: Giám Đốc Đệ Tử Viện

Chương Trình Cầu Nguyện và Thánh Lễ Phát Tang và An Táng:
Thứ Năm 08/10/2009 8:45 p.m. Giờ canh thức và cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng
Thứ Sáu 09/10/2009 8:45 p.m. Thánh Lễ Phát Tang tại Nhà Nguyện Tỉnh Dòng
Thứ Bảy 10/10/2009 8:00 a.m. Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa

Xin thành kính phân ưu với thân quyến và Dòng Đồng Công.

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Ephrem Maria về hưởng Thánh Nhan Chúa
và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Kính xin quý Linh mục và Cộng đồng Dân Chúa LĐCGVNHK
hiệp dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,

Thay mặt Liên Đoàn CGVNHK