PHÂN ƯU


Được tin
Cha Antôn Nguyễn Hồng Giáng
phụ trách Cộng đoàn Công giáo Việt Nam và Cộng đoàn Công giáo Cambodia tại Lowell,
Tổng Giáo phận Boston, Massachusetts,
được Chúa gọi về lúc 2 giờ sáng Chúa nhật 20 tháng 9 năm 2009
sau một năm chiến đấu với bệnh ung thư. Hưởng thọ 70 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2009.

Thành kính phân ưu với thân quyến, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam và Cambodia tại Lowell, Tổng Giáo phận Boston.

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Giuse về hưởng Thánh Nhan Chúa
và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Kính xin quý Linh mục và Cộng đồng Dân Chúa LĐCGVNHK
hiệp dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,
Thay mặt LĐCGVNHK